Словосполучення (звороти), що містять слово «essere» у категорії «історія»
città Stato
мі́сто-держа́ва (с.)
città Stato
по́ліс (ч.)
gli Stati generali
Генеральні штати (орган влади у Франції, до якого входили представники всіх станів)
il quarto stato
четвертий стан (пролетаріат)
il terzo stato
третій стан