Словосполучення (звороти), що містять слово «essere» у категорії «загальна лексика»
Di dove siete? ‒ Siamo di Padova.
– Звідки ви [родом]? ‒ З Падуї.
– Ho mangiato sei paste. ‒ Addirittura! ("Il Nuovo De Mauro")
– Я з’їв шість порцій пасти. ‒ Овва!
- Cosa è uscito? ‒ È uscito il numero 25.
- Що там випало? ‒ Випав номер 25.
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
- Hai acquistato un nuovo smartphone? ‒ No, è lo stesso.
- Ти купив новий смартфон? ‒ Ні, це той самий.
-Com’è Gianni? ‒ Non vede l’ora di scappare di casa.
- Як там Джанні? ‒ Йому все кортить втекти з дому.
A casa mia c’è l’abbondanza di vino.
У мене вдома вдосталь вина.
A casa mia, è già ora di sciogliere il parlamento!
На мою думку, парламент уже пора розпустити!
a destra e a sinistra
з усіх боків
a occhio e croce
ма́йже
a occhio e croce
прибли́зно
A questo punto, è meglio tenere la lingua a freno.
За таких обставин краще тримати язик за зубами.
A questo punto te lo prese per il collo e te lo sbatté contro il muro. ("Treccani")
Тоді він узяв його за шийку й пожбурнув у стіну.
a tempo e luogo
в належну годину
a tempo e luogo
в потрібний момент
a tempo e luogo
за свого часу  ([рідк.])
a tempo e luogo
належної години
a tempo e luogo
свого часу
a tempo e luogo
слушного часу
a tempo e luogo
у правильний час і у правильному місці
a tempo e luogo
у свій час
a tempo e luogo
у слушний час
Abbottonati! Il vento è abbastanza forte.
Застібнись! Вітер досить сильний.
Adesso so che è stato lui ad uccidere Laura.
Тепер я знаю, що це він убив Лауру.
Adriano è partito tre giorni fa, cioè venerdì.
Адріано поїхав три дні тому, тобто в п’ятницю.
Aggiungere sale e pepe a piacere.
Додайте солі і перцю до смаку.
Al vedere che sua madre era uscita di casa, Marta ha tirato fuori una sigaretta.
Побачивши, що матір вийшла з дому, Марта витягнула цигарку.
Al vedere il babbo, le figlie si sono messe a correre verso di lui.
Побачивши тата, дочки побігли до нього.
Alcuni cigni sono animali solitari.
Деякі лебеді ‒ це тварини-одинаки.
Alla cena ci saranno anche i miei genitori.
На вечері також будуть мої батьки.
All’uscire da casa si è ricordata che non aveva spento il ferro.
Вийшовши з дому, вона згадала, що не вимкнула праску.
Alto o basso, giovane o vecchio, ciascuno è degno di pari opportunità.
Високий чи низький, молодий чи старий ‒ кожен заслуговує на рівні можливості.
amarsi come fratello e sorella
любити одне одного, як брат із сестрою
Ammetterai che le tue parole sono state fuori luogo.
Погодься, що твої слова були недоречними.
andare e venire
з’являтися та скоро зникати
andare e venire (m)
постійний рух туди й назад (наприклад, маятника)
andare e venire
скоро повертатися
andare e venire (m)
снува́ння (с.)
andare e venire
снува́ти
andare e venire
швидко минати
andare in qua e in là
блука́ти
andare in qua e in là
тиня́ти
andare in qua e in là
тиня́тися
Andiamo, che è tardi.
Ходімо, [бо] вже пізно.
Anna non è qui. È partita con delle amiche.
Анни немає. Вона пішла з [якимись] подругами.
anni e anni
давно́
anni e anni
протягом довгого періоду часу
Appena incontrati, ci siamo abbracciati teneramente.
Ми ніжно обійнялися, як тільки зустрілися.
Apri, sono io!
Відчиняй, це я!
Arrivo, e chi ti trovo? ("Lo Zingarelli")
Я приходжу ‒ і кого б ти думав я там зустрічаю?