Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «морська тематика»
nave a due (a tre) ordini di remi
корабель з двома (трьома) рядами весел
nave di cabotaggio
судно каботажного плавання
navigazione di cabotaggio
каботажне судноплавство
nodo scorsoio di bolina
рухомий булінь  ()
occhio alla penna
попередження про необхідність слідкувати за вітрилами
occhio di bue
ілюміна́тор (ч.)
occhio di cubia
клюз (ч.)
onda di prua
хвиля, яку здіймає ніс корабля
piccolo di camera
хлопець, який прибирає кабіни та виконує інші незначні обов’язки
piccolo di cucina
хлопець, який допомагає на кухні
piede di pollo
вузол на кінці мотузки
prendere il corpo morto
ставати на мертвий якір
prendere il largo
вийти на чисте (широке) море
prendere il largo
вийти у відкрите море
prendere il largo
випливти в чисте (широке) море
remi di bancata
весла, розташовані з обох боків лави
remi di coppia
два весла, що кріпляться з обох боків човна, для веслування якими двоє гребців, кожен з яких тримає одне весло, повинні сидіти поруч на одній лаві
remi di poliera
весла різної довжини у багатовесловому човні
remo alla battana
дволопатеве весло
remo sensibile (di punta)
довге весло, яким керують двома руками, стоячи на ногах  (зазвичай використовується у риболовних човнах)
rientrare i remi
втягувати весла, лишаючи за човном лише їхні лопаті
scotta di rovescio
шкот (снасть, якою розтягають вітрила) під час руху проти вітру
spalare i remi
зробити півоберт веслами, підіймаючи їх з води так, щоб лопаті були розташовані горизонтально
spinger la nave a remo
пливти (плисти) веслуючи (на веслах)
tallone del remo
шкіряна накладка на веслі у місці, яким воно доторкається до човна
tenersi al vento
пливти за вітром
tessere le acque (il mare)
крейсува́ти
tessere le acque (il mare)
кружляти морем
testa del timone
верхня частина стерна, за допомогою якої його можна рухати
testa di moro
деталь, за допомогою якої кріпляться одна до одної частини щогли
togliere le volte a un cavo
розмотувати трос
tuffare i remi
опускати весла
ufficiale di guardia
вахтовий офіцер
ufficiale di rotta
шту́рман (ч.)
veleggiare alla latina
пливти під латинськими вітрилами
venire al vento
плисти за вітром
venire alla poggia
плисти за вітром
vita di sotto!
вигук попередження про предмет, який падає зверху
volta di caviglia (di galloccia)
бітенговий (битенгів) вузол
volta di poppa
кормовий підзор
volta per le feste
маневр наприкінці швартування, коли можна остаточно зав’язувати трос
zona di vigilanza
зона контролю
  • 1
  • 2

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.