Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «мовознавство (лінгвістика)»
accusativo alla greca
прямий додаток, що залежить від прикметника або дієприкметника, узгодженого з підметом
accusativo di relazione
прямий додаток, що залежить від прикметника або дієприкметника, узгодженого з підметом
aggettivo usato con (in) funzione di sostantivo
прикметник, що вживається у значенні іменника
avverbi di tempo
прислівники часу
avverbio di modo
прислівник способу дії
complemento di causa
обставина причини
complemento di modo
обставина способу дії
complemento di prezzo
комплемент, що вказує на вартість того, що купують чи продають
complemento di stato in luogo
обставина місця дії
complemento di tempo
обставина часу
complemento di tempo continuato
обставина, що позначає тривалий час
complemento di tempo determinato
обставина, що позначає конкретний час
grado zero del morfema
нульова морфема
grammatica della dipendenza
граматика залежностей  (лінгвістичний підхід, розроблений Люсьєном Теньєром)
il secondo caso
родовий відмінок (у давньогрецькій та латинській мовах)
parte del discorso
частина мови
punto di articolazione
місце творення (звука)
verbi di volontà
волюнтативні дієслова
verbo di stato
дієслово стану

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.