Словосполучення (звороти), що містять слово «della» у категорії «музика»
a tempo di marcia
у темпі маршу
a tempo di valzer
у ритмі вальсу
allargare / rallentare il tempo
сповільнювати темп
anima delle corde fasciate
внутрішня частина струн, обмотаних дротом
fuori [di] tempo
не в лад
la nona
дев’ята симфонія Бетховена
la nona sinfonia di Beethoven
дев’ята симфонія Бетховена
messa di voce
меса ді воче (спосіб співу)
nota di volta
допоміжна нота
nota di volta
морде́нт (ч.)
nota di volta
нота коротшої тривалості, яка є на одну секунду вищою або нижчою від сусідніх нот
registro di petto
грудний регістр
registro di testa
головний регістр
segnare / battere il tempo
відбивати (вибивати) такт
seguire la parte
грати за нотним записом
servire bene alla parola
передавати музикою зміст тексту
stringere / affrettare il tempo
пришвидшувати темп
tenere il tempo
дотримуватися ритму
testa di morto (f)
те́мпл-бло́к (ч.)
unità di tempo
до́ля (ж.)
uscire di tono
різни́ти
uscire di tono
фальшува́ти
voce di baritono
барито́н (ч.) (голос)
voce di basso
бас (ч.) (голос)
voce di petto
грудний голос
voce di soprano
сопра́но (с.)  (незм.) (голос)
voce di tenore
те́нор (ч.) (голос)
voce di testa
головний голос

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.