Словосполучення (звороти), що містять слово «come» у категорії «загальна лексика»
a dream comes true
мрія здійснюється
a letter comes/arrives
лист приходить
a light is/comes/goes on
світло увімкнене
a nightmare comes true
жахіття, що стає дійсністю
a party comes to power
партія приходить до влади
a shout came from the darkness
з темряви почувся крик
a situation comes about
ситуація складається
a skirt that comes all the way to the shoes
спідниця, що повністю сягає взуття
a smell comes/emanates from somewhere
запах йде/лине звідкись
a time that has not yet come
час, що ще не настав
A woman came out of the building.
З будівлі вийшла [якась] жінка.
amount/come to the same thing
зводитися до одного
an opportunity comes [along/up]
можливість з’являється
And when it came to the point, I started to stammer and couldn’t say a word!
І коли дійшло до вирішального моменту, я почала заїкатися і не могла вимовити і слова!
Are you coming or not?
Ти йдеш чи ні?
Ask a neighbour if they can come.
Запитай когось із сусідів, чи вони можуть прийти.
be a dream come true
бути мрією, що здійснилася
be/come on the scene
з’явля́тися
be/come on the scene
починати існувати
be/come on the scene
прибува́ти
bring/get/come sb/sth into line
зрі́внювати  (кого, що)
come about
відбува́тися
come about
змінювати курс (про корабель)
come about
става́тися
come about
трапля́тися
come across
дава́ти
come across
забезпе́чувати
come across
знахо́дити
come across
зустріча́ти
come across
погоджуватися зайнятися сексом (про жінку)
come along
вдоскона́люватися
come along
прибува́ти
come along
прогресува́ти
come along
розвива́тися
come along
уживається для підбадьорення чи щоб попросити когось поквапитися
Come along with us!
Йди разом з нами!
come amid
відбуватися в той же час, що й щось (разом з чимось)
come and go
бути скороминущим
come and go
існувати недовгий час
come and go
приїжджати і від’їжджати
come and go
приходити і йти
come as a surprise
дивува́ти
come as no surprise
не дивувати
come at (sb)
ки́датися (на кого) (у значенні нападати)
come away
мати певне почуття, враження чи результат після чогось
come back
відповіда́ти (рішуче)
come back
повертатися в моду
come back
прига́дуватися
come before
представа́ти (перед судом чи суддею)
come between
ставати між (ким) (ускладнювати взаємини)