Словосполучення (звороти), що містять слово «buona» у категорії «загальна лексика»
anima buona
добра душа
avere buone basi
бути добре підготовленим
avere una buona cera
мати приємний здоровий вигляд
buona / cattiva vendemmia
добрий / поганий урожай винограду
buona donna
довірлива жінка
buona donna
порядна жінка
buona donna
проста́чка (ж.)
buona notte
добра́ніч
buona notte
на добраніч
Buona notte, amore.
Добраніч, коханий.
Buone cose!
Усього найкращого (найліпшого)!
buone maniere
гарні манери
buoni uffici
добрі послуги
buoni uffici
медіа́ція (ж.)
buoni uffici
посере́дництво (с.)
buono benzina
талон на бензин
Buono quello!
То ще той негідник!
Come sei buono!
Який же ти добрий!
con le buone
деліка́тно
con le buone
м’я́ко
con le buone
по-до́брому
di buona lena
акти́вно
di buona lena
енергі́йно
È buono! Assaggialo, e mi saprai dire!
Це смачно! Спробуй і скажеш, чи це так.
essere in buona
мати гарний (добрий) настрій
essere in buono (cattivo) stato
бути в гарному (поганому) стані
essere ricco di buone qualità
мати багато чеснот
fare buona vendemmia di voti elettorali
зібрати гарний урожай голосів виборців
fare buono uso di qc
добре, правильно використовувати що-небудь
il salotto buono
святкова зала
il vestito buono
святкове вбрання
in buona parte
в основному
in buona parte
головним чином
in buona parte
здебі́льша
in buona parte
здебі́льшого
in buona parte
найпа́че
in buona parte
перева́жно
in buono essere
у доброму стані
La pasta è venuta molto buona.
Паста вийшла дуже смачною.
Lei è troppo gentile (buono), ma oggi non posso venire.
Це дуже люб’язно з вашого боку, але сьогодні я не зможу прийти.
non esserci aria buona (per qd, qc)
невдалий час (момент) (для кого, чого)
Oggi non tira aria buona per andare dai genitori.
Сьогодні невдалий час, щоб провідувати батьків.
opera buona
гарний учинок
opera buona
добра справа
Per buono che sia, non sopporterà più il tuo comportamento.
Хай який він добрий, він більше не терпітиме твоєї поведінки.
Per essere così anziano, gode di buona salute ("Lo Zingarelli").
Для такого похилого віку він має добре здоров’я.
sapere di buono
бути смачним, добрим на смак
sapere di buono
добре пахнути
scegliere le mele buone da quelle marce
відбирати добрі яблука від гинилих
Smetti di cantare una buona volta!
Та досить вже, нарешті, співати!
  • 1
  • 2