Словосполучення (звороти), що містять слово «What» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
give sb what for (sb)
вси́пати (кому)
give sb what for (sb)
дати (завдати) гарту (чосу, хлосту, хлости, нагінки, натруски, перегону) (кому)
give sb what for (sb)
дати прочуханки (прочухана) (кому)
give sb what for
перегнати через (на) гречку (кого)
if you know what’s good for you
якщо собі не ворог
if you know what’s good for you
якщо ти не хочеш неприємностей/проблем
know what one is talking about
знати толк
know what one is talking about
розбира́тися
know what sb is on about
знати своє діло
know what sb is on about
знати толк
know what sth means
розуміти, що таке  (що)
know what’s what
знати, що до чого
not know what has hit one
бути дуже шокованим/здивованим
not know what hit one
бути дуже шокованим/здивованим
not know what the world is coming to
не знати, куди котиться світ
not know what to do with oneself
не знати, куди подітися
reap what you have sown
що посієш, те й збереш (пожнеш)
see what one can do
спробувати допомогти
to know what side one’s bread is buttered on
знати, до кого підлизатися
what a small world
який тісний світ
what is the world coming to?
куди котиться цей світ?
what’s done is done
що зроблено, те зроблено
What’s the damage?
Скільки з мене (нас)?
What’s the damage?
У скільки це обійшлось?