Словосполучення (звороти), що містять слово «What» у категорії «розмовна мова»
And what do you know? He turned up the following evening and asked for forgiveness!
І що ти думаєш? Він з’явився наступного вечора і просив пробачення!
and what not
і інше отаке
and what not
і таке інше
and/or what have you
і/чи щось подібне
Are you still dating what’s his face?
Ти досі зустрічаєшся з... як там його?
do (exactly) what it says on the tin
відповідати назві, репутації, рекламі
get what’s coming to sb
отримувати по заслузі  (заслуговувати чогось поганого)
give sb what for (sb)
вси́пати (кому)
give sb what for (sb)
дати (завдати) гарту (чосу, хлосту, хлости, нагінки, натруски, перегону) (кому)
give sb what for (sb)
дати прочуханки (прочухана) (кому)
give sb what for
перегнати через (на) гречку (кого)
have what it takes
мати здібності (які необхідні для успіху)
I can’t tell you how/what
вживається для того, щоб вказати на силу своїх почуттів
if you know what’s good for you
якщо собі не ворог
if you know what’s good for you
якщо ти не хочеш неприємностей/проблем
I’ll get into this dress no matter what.
Я влізу в це плаття, чого б то не коштувало.
know what sb is on about
знати своє діло
know what sb is on about
знати толк
see what one can do
спробувати допомогти
tell sb where to put (what to do with) sth
гнівно відмовити комусь
The novel fails to do what it says on the tin.
Роман зовсім не відповідає своїй репутації.
What are we waiting for?
Чого ми чекаємо?
What are you going to do? Complain to my mother? Do me a favor!
І що ти зробиш? Пожалієшся моїй матері? Дай мені спокій!
What are you going to do? Complain to my mother? Do me a favour!
І що ти зробиш? Пожалієшся моїй матері? Дай мені спокій!
what can I do you for?
чим я можу вам допомогти?  (вживається тоді, коли людина хоче щось продати комусь)
what do you call it?
як це називається?  (вживається, коли людина забула назву чогось)
what do you know?
і що ти думаєш?
what do you mean?
вживається, щоб показати, що мовець здивований або роздратований
what do you mean?
що ти маєш на увазі?
What do you mean you can’t open the door?
Тобто, як ти не можеш відкрити двері?
what do you say
як щодо того, щоб
What do you say we go out for lunch?
Як щодо того, щоб пообідати разом?
what do/can you expect?
вживається, щоб сказати, що щось не дивує, хоча розчаровує
what does one know?
та що він (вона тощо) знає?  (вживається, щоб наголосити, що людина не розбирається у чомусь)
what for?
для чого?
what gives?
що нового?
what is sb/sth doing?
вживається, щоб запитати, що людина/річ робить
What is that stupid idiot saying?
Що цей придурок говорить?
what more do you want ‒ jam on it?
чого тобі ще?
what the hey?
яка різниця?
[what] with one thing and another
через заклопотаність
what-d’you-call-it?
як це називається?  (вживається, коли людина забула назву чогось)
What’s biting you?
Що тебе гризе?
what’s doing ...?
що відбувається ...?
What’s doing at university?
Що відбувається в університеті?
what’s his/her face
як там його/її звати (уживається, коли людина не може пригадати чиєсь ім'я)
what’s not to like?
що може не подобатися?  (риторичне)
What’s the damage?
Скільки з мене (нас)?
What’s the damage?
У скільки це обійшлось?
what’s the good word
як справи
  • 1
  • 2