Словосполучення (звороти), що містять слово «There» у категорії «загальна лексика»
all there
сповна розуму
and you take responsibility from there
і з того моменту відповідаєш ти
Are there any hotels around here?
Тут десь поблизу є готелі?
Aren’t you all there, Emma?!
Ти несповна розуму, Еммо?!
Bag that table over there!
Займи отой столик!
barely-there
відве́ртий
barely-there
непомі́тний
barely-there
непримі́тний
be halfway there
майже досягнути успіху
be [right] up there with
бути нарівні з  (ким, чим)
be there for
втіша́ти  (кого)
be there for
підтри́мувати  (кого)
been-there done-that
о як же це мені знайомо!
Being present there doesn’t commit us to anything.
Присутність там ні до чого нас не зобов’язує.
’But I wasn’t there!’ he countered.
"Але мене там не було!" ‒ вона заперечила.
from there
зві́дти
get there
діставатися (добиратися, доїжджати, доходити тощо) туди  (у певне місце)
have got sth there
вживається, щоб сказати, що людина розповіла щось цікаве чи важливе
He always confuses my name with my surname, but it’s neither here nor there.
Він завжди плутає моє ім’я з прізвищем, проте це не важливо.
He has no blanks. There is no harm in asking.
У нього немає бланків. Спитати не зашкодить.
He sat there eating his overdone steak.
Він сидів і їв пересмажений стейк.
He stood there, with his hands in his pockets.
Він стояв там, тримаючи руки в кишенях.
here and there
в різних місцях
here and there
час від часу
hey there!
привіт!
I don’t agree with him there.
Я не погоджуюся з ним у цьому.
I have a good mind to go over there and complain.
Мені страх як хочеться піти туди і пожалітися.
I have been there
я вже пережив (пережила) це
I have been working there under the alias John Smith since 1990.
Я працюю там під вигаданим іменем Джон Сміт з 1990.
I knocked several times, but there was no one in.
Я постукав кілька разів, але нікого не було вдома.
I ran the gamut of emotions there! But they didn’t want me to play at their theatre.
Я показала їм усю гаму емоцій там! Але вони не захотіли, щоб я грала у їхньому театрі.
I think there’s something in such an attitude.
Я думаю, щось є у такому ставленні.
I was there for close to 4 months.
Я був там майже 4 місяці.
I’d like to know if you were there and, if so, you have to answer a few more questions.
Я б хотів знати, чи ви були там, і якщо так, то вам доведеться відповісти на ще декілька запитань.
I’d rather... There Emma stopped.
Я б краще... Тут Емма замовкла.
if ever there was
вживається, щоб сказати, що щось є таким, як мовець про нього говорить, або щось є типовим прикладом тощо
If there’s any food left over, let me know.
Якщо залишиться якась їжа, дай мені знати.
If there’s nothing more to do, we may as well play a board game.
Якщо більше нема чого робити, то ми могли б зіграти в настільну гру.
I’m not supposed to be there.
Мені заборонено бути там.
In this situation, there’s a likelihood of violence.
У цій ситуації є ймовірність пролиття насильства.
Is there anyone alive?
Чи є хтось живий?
Is there something that ails you?
Тебе щось непокоїть?
It is all very weird, but there it is.
Це все дуже дивно, але так воно є.
It was an excellent show if ever there was one.
Це було направду чудове шоу.
it’s no use/there’s no use
немає сенсу
it’s the same story here/there/in
теж саме відбувається тут/там/в
it’s unpleasant, but there you are
це неприємно, але що поробиш
know all there is to know about
багато знати  (про що)
know all there is to know about
добре розбиратися в  (чому)
Let there be no doubt that ...
Нехай не буде сумнівів, що...

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.