Словосполучення (звороти), що містять слово «One» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
a beam in one’s eye
пеньок у своєму очі
a feather in one’s cap
предмет гордості
a monkey on one’s back
залежність від наркотиків
an albatross around one’s neck
тягар на шиї
an offer one can’t refuse
пропозиція, від якої неможливо відмовитися
as fast as one’s legs can carry you (her, him etc.)
[вихром] курити
as fast as one’s legs can carry you (her, him etc.)
гнати, як вітрів батько
as fast as one’s legs can carry you (her, him etc.)
кресати підошвами (підковами, литками)
as fast as one’s legs can carry you (her, him etc.)
летіти (гнати, мчати), як вітер
as (or when or where) the fancy takes one
як (коли, де) заманеться
bawl one’s eyes out
лити сльози
be as good as one’s word
дотримуватися обіцянки
be as good as one’s word
тримати слово
be at/reach the end of one’s tether
вривається терпець (кому)
be conspicuous by one’s absence
впадає в око відсутність (чия)
be frightened/nervous/scared of one’s own shadow
боятися власної тіні
be hardly able to believe one’s luck
не вірити своєму щастю
be old before one’s time
бути зрілим не по літах
be on the tip of one’s tongue
крутитися (вертітися) на язиці (про щось добре відоме, але забуте)
be rushed (or run) off one’s feet
крутитися (вертітися) як (наче, мов тощо) муха в окропі
be rushed (or run) off one’s feet
крутитися як (наче, мов тощо) [та] білка (білочка) в колесі
be unable to believe one’s ears
не вірити своїм (власним) вухам
be unable to believe one’s eyes
не вірити своїм (власним) очам
be written all over one’s face
бути написаним на чиємусь обличчі
before one can blink
в одну мить
before one can blink
дуже швидко
before one can draw breath
не встигнути і оком змигнути
before one can say Jack Robinson
дуже швидко
before one can say Jack Robinson
не встигнувши і оком змигнути
before one can say Jack Robinson
рапто́во
before/in front of/under one’s eyes
на чиїхось очах
be/get too big for one’s boots
брати про себе [високу] думку
be/get too big for one’s boots
скласти [надто] високу думку про себе
be/get under one’s feet
плутатися під ногами
beyond one’s means
невідповідно до своїх статків
beyond one’s means
понад свою спромогу
beyond one’s wildest dreams
такий, що й мріяти годі
bite off more than one can chew
братися за те, що не до снаги (не до сили)
bite off more than one can chew
братися за те, що не по зубах
break one’s word
не додержувати [свого] слова
break one’s word
не тримати слова
break one’s word
порушувати слово
bring a lump to one’s throat
клубок стоїть (застряв, застряг) у горлі
bring sb/sth to one’s knees
ставити на коліна  (кого, що; примушувати підкоритися)
burn one’s boats
палити (спалити) свої (за собою) кораблі
burn one’s boats
палити (спалити) [свої] мости
bury one’s differences
мири́тися
bury one’s head in the sand
ховати голову в пісок (ігнорувати щось)
cannot take one’s eyes off
не могти відвести погляду
cannot take one’s eyes off
не могти перестати дивитися крізь рожеві окуляри