Словосполучення (звороти), що містять слово «One» у категорії «британська англійська»
be given (get) one’s marching orders
бути звільненим
be given (get) one’s marching orders
бути кинутим  (у стосунках)
be off one’s food
не хотіти їсти
burn one’s boats
палити (спалити) свої (за собою) кораблі
burn one’s boats
палити (спалити) [свої] мости
do one’s head in
біси́ти  (кого)
do one’s head in
дратува́ти  (кого)
do one’s head in
засму́чувати  (кого)
do one’s head in
зли́ти  (кого)
do one’s nut
скажені́ти
do one’s nut
ставати злим як муха в Спасівку
do one’s nut in
біси́ти  (кого)
do one’s nut in
дратува́ти  (кого)
do one’s nut in
засму́чувати  (кого)
do one’s nut in
зли́ти  (кого)
do sth for one’s country (or England etc.)
вживається, щоб сказати, що хтось робить щось з великим ентузіазмом, невтомно
fight one’s corner
відстоювати свої інтереси
get off one’s arse
переставати байдики бити
get one’s arse into gear
енергійно (рішуче, швидко) братися за справу
get one’s breath [back]
[знову] починати нормально дихати  (після фізичних вправ)
get one’s cards
виліта́ти  (у значенні бути звільненим)
get one’s eye in
ставати спроможним приймати правильні рішення  (щодо певного завдання/діяльності, у яку залучена людина)
get one’s feet under the table
призвичаюватися до нового становища
get one’s head around/round
прийма́ти  (що)
get one’s head around/round
розумі́ти  (що)
get one’s knickers in a twist
засму́чуватися
get one’s knickers in a twist
посумні́ти
get one’s knickers in a twist
посумні́шати
get one’s leg over
займатися сексом  (про чоловіка)
get one’s oats
займатися сексом  (регулярно)
get one’s priorities right
правильно розставляти пріоритети  (чиї)
get [right] up one’s nose
біси́ти  (кого)
get [right] up one’s nose
дратува́ти  (кого)
get/be given one’s cards
бути звільненим
get/have one’s end away
займатися сексом  (про чоловіка)
get/have one’s sums right/wrong
правильно/неправильно рахувати ціну чогось
get/pull one’s finger out
переставати гаяти час (або сумніватися) і починати діяти
get/put one’s skates on
ква́питися
get/put one’s skates on
поспіша́ти
get/take one’s kit off
знімати одяг
get/take one’s kit off
ого́люватися
go off one’s food
переставати хотіти їсти
have a plum in one’s mouth
мати сливу в роті (мати англійський акцент, який характерний аристократам)
have another string to one’s bow
мати додатковий ресурс, залишений про запас
have had one’s chips
бути засудженим до смерті
have had one’s chips
бути мертвим, вбитим чи переможеним
have it away [on one’s toes]
втіка́ти
have it away [on one’s toes]
швидко йти геть
have many strings to one’s bow
мати багато ресурсів, які людина має змогу використати
have more than one string to your bow
мати не одну ідею, план, навичку, яку людина може використати за потреби
  • 1
  • 2