Словосполучення (звороти), що містять слово «Non» у категорії «загальна лексика»
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
- Sei sicura che non ti tradirà? ‒ Mi ha dato la sua parola.
- Ти впевнена, що він тебе не зрадить? ‒ Він дав мені слово.
- Ti piace Giovanni? ‒ È un gran lavoratore. Non mi importa nient’altro.
- Тобі подобається Джованні? ‒ Він чудовий працівник. Все решта для мене не важливе.
-Com’è Gianni? ‒ Non vede l’ora di scappare di casa.
- Як там Джанні? ‒ Йому все кортить втекти з дому.
A dire il vero, la tua opinione non mi sembra abbastanza giustificata.
Правду кажучи, твоя думка видається мені недостатньо обґрунтованою.
A volte da tantissimi sforzi non esce nulla.
Часом з купи зусиль нічого не виходить.
Ad averlo saputo non ti avrei lasciata sola.
Якби я був знав, то не залишив би тебе саму.
Afferma di non aver visto l’uccisore.
Він стверджує, що не бачив убивці.
affermazione che non teme smentite
незаперечне твердження
All’uscire da casa si è ricordata che non aveva spento il ferro.
Вийшовши з дому, вона згадала, що не вимкнула праску.
Almeno non piovesse!
Хоч би не пішов дощ!
amore non corrisposto
невзаємна (нещаслива) любов
amore non corrisposto
невзаємне (нещасливе) кохання
Anche a guardarlo (anche guardandolo), si capisce che non gli piace starci.
Досить поглянути на нього, щоб зрозуміти, що йому тут не подобається.
Anche pregandomi voi (anche a pregarmi voi), non cambierò la mia decisione.
Навіть якщо ви мене про це попросите, я все одно не зміню свого рішення.
Anche se sapessi il suo nome, non te lo direi.
Навіть якби я знав її ім’я, я б тобі його не сказав.
Anna non è qui. È partita con delle amiche.
Анни немає. Вона пішла з [якимись] подругами.
Aspetterò qui finche non ritorni.
Я чекатиму тут, доки ти не повернешся.
Aveva promesso di telefonarmi e non l’ha fatto.
Він обіцяв мені зателефонувати, але не зателефонував.
Avevo così paura che non riuscivo a muovermi ("Il Nuovo De Mauro").
Я був такий наляканий, що не міг поворушитися.
C’è corso poco che io non cadessi giù.
Я ледве не впав донизу.
cera (aspetto) che non piace
хворобливий вигляд
Cercava voi, non me.
Він шукав вас ‒ не мене.
Cerco sempre di spiegare tutto con le parole semplici, ma gli studenti non mi seguono.
Я завжди намагаюся пояснювати все простими словами, але студенти мене не слухають.
che è, che non è
з доброго дива
che è, che non è
ні з сього ні з того
che è, che non è
ні з того ні з сього
che è, che non è
ні сіло ні впало
che è, che non è
ра́птом
Che facevi la notte scorsa? Non sei un bel vedere.
Що ти робив учора вночі? Вигляд у тебе не найкращий.
che non ti dico
такий, що й описати важко
Chiama noi, non voi.
Він кличе нас ‒ не вас.
Chiunque altro venga, non lo lasciate entrare.
Хай би хто прийшов, не пропускайте його.
Cioè, quello che volevo dire è che a me non sembra di aver fatto dei gran compromessi ("Garzanti").
Отже, що я хотів сказати... мені не здається, що я пішов на великі поступки.
com’è, come non è
з доброго дива
com’è, come non è
ні з сього ні з того
com’è, come non è
ні з того ні з сього
com’è, come non è
ні сіло ні впало
com’è, come non è
ра́птом
Come mai non sei al lavoro? ‒ Un tale mi ha detto che l’ufficio era chiuso.
Чому це ти не на роботі? ‒ Якийсь чоловік сказав мені, що офіс зачинений.
come non detto
забудьмо (про фразу в розмові, на яку не слід зважати)
Come tu sai, non lavoro più alla Fiat.
Як тобі відомо, я більше не працюю на "Фіаті".
Con tale pioggia non si può uscire ("Lo Zingarelli").
Такий дощ, що не вийдеш.
così non si può andare avanti
так більше не може тривати
così non va!
так не піде!
Da noi non si dice così.
У нас так не кажуть.
Da piccolo non ho mai avuto una bicicletta.
У дитинстві я ніколи не мав велосипеда.
Dal mese scorso non l’abbiamo più visto.
Від минулого місяця ми його більше не бачили.
Devi cambiare qualcosa nella tua vita. Non leghi con nessuno, non sorridi mai.
Тобі треба щось змінити у своєму житті. Ти ні з ким не ладнаєш, ніколи не посміхаєшся.
Di qua non mi muovo ("Lo Zingarelli").
Я звідси не зрушу.