Словосполучення (звороти), що містять слово «It» у категорії «діалектизми»
it rains by planets (in planets)
подекуди дощить, подекуди ‒ ні  (походить від повір'я, що рух планет впливає на дощі)