Словосполучення (звороти), що містять слово «Ho» у категорії «канонічне право»