Словосполучення (звороти), що містять слово «Ho» у категорії «загальна лексика»
– Ho mangiato sei paste. ‒ Addirittura! ("Il Nuovo De Mauro")
– Я з’їв шість порцій пасти. ‒ Овва!
– L’hai fatto tu? ‒ Cioè?
– Це ти зробив? ‒ Тобто?
- Hai acquistato un nuovo smartphone? ‒ No, è lo stesso.
- Ти купив новий смартфон? ‒ Ні, це той самий.
- Sei sicura che non ti tradirà? ‒ Mi ha dato la sua parola.
- Ти впевнена, що він тебе не зрадить? ‒ Він дав мені слово.
Abbiamo abbellito la casa per il matrimonio.
Ми оздобили будинок до весілля.
Abbiamo abbordato a Livorno.
Ми пришвартувалися в Ліворно.
abbiamo avuto la nostra parte di eredità
ми одержали свою частину спадщини
Abbiamo avuto le nostre.
Ми натерпілися лиха.
Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo potuto.
Ми зробили все, що могли.
Abbiamo lavorato sulle cinque ore.
Ми відпрацювали близько п’ятьох годин.
Abbiamo nascosto i soldi in un luogo sicuro.
Ми заховали гроші в безпечному місці.
Abbiamo parlato con lei ieri.
Ми вчора з нею поговорили.
Abbiamo passato il primo capitolo del Suo libro. Penso che possiamo pubblicarlo l’anno prossimo.
Ми переглянули перший розділ Вашої книги. Думаю, ми зможемо видати її наступного року.
Abbiamo perso il combattimento, però vinceremo la guerra.
Ми програли битву, зате виграємо війну.
Abbiamo saltato all’ultimo episodio della seria televisiva.
Ми перейшли одразу до останньої серії серіалу.
Ad averlo saputo in tempo, l’avremmo avvisata.
Якби ми знали раніше, то попередили б її.
Ad averlo saputo non ti avrei lasciata sola.
Якби я був знав, то не залишив би тебе саму.
Afferma di non aver visto l’uccisore.
Він стверджує, що не бачив убивці.
Al vedere che sua madre era uscita di casa, Marta ha tirato fuori una sigaretta.
Побачивши, що матір вийшла з дому, Марта витягнула цигарку.
Alla fine abbiamo risolto di tirare a sorte.
Зрештою ми вирішили кинути жереб.
All’inizio dell’anno mi hanno passato all’ufficio contabilità.
На початку поку мене перевели до бухгалтерії.
All’uscire da casa si è ricordata che non aveva spento il ferro.
Вийшовши з дому, вона згадала, що не вимкнула праску.
Anche dopo tutti gli eventi tragici ha conservato il suo ottimismo.
Навіть після всіх трагічних подій він не втратив оптимізму.
Anche se ha settant’anni, si veste giovane.
Хоч їй і сімдесят років, вона вдягається по-молодому.
Anche se hai paura, devi andarci lo stesso.
Хоч ти і боїшся, але все одно мусиш туди піти.
Aspetta, ho visto un ombra. Dentro c’è qualcuno.
Стій, я помітив якусь тінь. Всередині хтось є.
aver luogo
відбува́тися
avere / condurre / menare / vivere una vita
провадити життя
avere / condurre / menare / vivere una vita modesta
провадити скромне життя
avere / covare / nutrire / serbare rancore
почувати приховану злобу (образу, злість, лють тощо)  (до кого)
avere / nutrire (una) speranza
мати надію
avere / nutrire (una) speranza
сподіва́тися
avere / perdere la nozione del tempo
мати (втрачати) відчуття часу
avere / perdere la nozione del tempo
помічати (не помічати), як минає час
avere [a] caro (qc, qd)
люби́ти (що, кого)
avere [a] caro (qc, qd)
цінува́ти (що, кого)
avere a schiffo (qc, qd)
гидува́ти (чим, ким)
avere a vile (qc, qd)
зневажа́ти (що, кого)
avere abbastanza soldi
мати достатньо грошей
avere bisogno (di qc)
мати потребу (в чому)
avere bisogno (di qc)
потребува́ти (чого)
avere buone basi
бути добре підготовленим
avere caldo
жа́рко (кому)
avere caro (qc)
дорожи́ти (чим)
avere caro (qc)
цінува́ти (що)
avere colpa
бути винним
avere coraggio
бути сміливим
avere da mangiare, da bere, ecc.
мати що їсти, пити тощо
avere fame
бути голодним
avere fame
ви́голодатися