Словосполучення (звороти), що містять слово «De» у категорії «економіка»
divisione del lavoro
поділ праці
forze (forza) di lavoro
робоча сила  (кількість людей, які можуть працювати)
il costo del lavoro
витрати на оплату праці
il costo del vivere
вартість життя
il costo della vita
вартість життя
il Nord del mondo
країни Півночі (високорозвинені країни, на відміну від країн Півдня)
il Sud del mondo
країни Півдня (слабкорозвинені південні країни, що відставють у розвитку від країн Півночі)
l’organizzazione del lavoro
організація праці
mezzi di produzione
засоби виробництва
minimo di esistenza
мінімальний дохід, необхідний для життя в певних умовах
mobilità del lavoro
мобільність робочої сили
ragione di scambio
індекс умов торгівлі (співвідношення експортних та імпортних цін)
ricerca di mercato
дослідження ринку
tempo (o tempi) di lavorazione
тривалість виробничого циклу
trappola della povertà
пастка бідності  (парадоксальна ситуація, коли збільшення доходів веде до втрати права на соціальні виплати і, таким чином, до зменшення доходів)
zona di frontiera
прикордонна зона
zona di libero scambio
зона вільної торгівлі