Словосполучення (звороти), що містять слово «ту» у категорії «римські регіоналізми»