Дата опублікування: 11.12.2020, 16:11.

Рок-гурт, фолкгурт і компакт-диск: офіційна відповідь Інституту української мови щодо написання з дефісом або разом

Запит

25.11.2019 ми надіслали звернення до Інституту української мови НАН України з проханням витлумачити написання разом або з дефісом слів із першими іншомовними компонентами. У межах нашого звернення поставлено такі конкретні запитання:

 1. Який принцип покладено за основу в новому правописі для визначення написання іншомовних компонентів разом або з дефісом?

 2. Якими конкретними критеріями послуговуватися для визначення написання слова?

 3. За яким принципом визначати, чи іншомовні компоненти регулярно вживані? Наприклад, арт- в артринок – регулярно вживаний, а саунд- у саунд(-)продюсер – навряд: тоді саунд(-)продюсер, згідно з правилами, слід писати з дефісом?

 4. Чому вебсайт, але інтернет-послуга? Що буде у випадку з онлайн(-)послугою?

 5. Чому компакт-диск, але економклас, топмодель?

 6. Чи всі назви музичних стилів необхідно писати разом, незалежно від походження й частини мови слова в мові-донорі: рокгурт, репколектив, шуґейзконцерт? Що буде в тому разі, якщо назва музичного стилю має кілька складників: stoner rock – стонеррокгурт, dark noise folk – даркнойзфолкколектив?

Повна офіційна відповідь Інституту української мови на наш запит

Відповідь ІУМ, ч. 1Відповідь ІУМ, ч. 2

Коротке резюме відповіді Інституту української мови

На нашу думку, основні положення з наданої відповіді можна звести до таких:

 1. Критерій визначення написання разом або окремо – належність першого складника або обох складників слова до категорії «несамостійних слів».

 2. Належність до «самостійних слів» визначаємо через словники.

 3. Слово рок-гурт пишемо через дефіс, бо слово рок зафіксоване в словниках, як і усталене написання через дефіс рок-гурт.

 4. Слова фолкгурт, попгурт пишемо разом, бо самостійних слів фолк, поп українські словники не фіксують. З тієї самої причини пишемо разом артринок, вебсайт, економклас, пресконференція.

 5. Слово компакт-диск пишемо з дефісом, тому що слово компакт як самостійне фіксують словники. З тієї самої причини пишемо інтернет-послуга, онлайн-послуга.

 6. Правильне написання стилів: стонеррок, даркнойзфолкколектив.

Наші коментарі

   1. Щодо критеріїв для визначення написання разом або з дефісом. На нашу думку, відповідь відрізняється від положень правопису (виділення червоним усюди – наше):

    Відповідь Інституту української мови Текст правопису (вид. 2019 р.) [2, с. 34]
    Разом пишемо іменники, перший складник яких не є самостійним словом або обидва складники – несамостійні слова <…> Регулярність / нерегулярність вживання іншомовного компонента в українській мові не впливає на його правопис разом чи з дефісом.

    4. Разом пишемо:

    <…>

    2) слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на голосний та приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк- ), фоно- та ін.: <…>.

   2. Щодо принципів визначення «самостійності» слова. Інститут української мови зазначає, що слово рок фіксують словники, тому рок-гурт необхідно писати з дефісом, а от слів поп і фолк словники не фіксують. Щодо цього можна виокремити низку проблемних питань:

    1. На жаль, немає чітких критеріїв: які словники мають зафіксувати, у скількох словниках має бути зафіксоване слово тощо. Слова поп і фолк однозначно вживані в мові на позначення стилів, навіть якщо їх досі не зафіксували словники. У випадку з менш популярними стилями зафіксування може й не відбутися.

    2. Якщо в найближчому майбутньому словники зафіксують слово фолк як самостійне, виходячи з відповіді ІУМ, норму доведеться змінювати: фолкгурт → фолк-гурт.

    3. У своїй відповіді ІУМ наводить написання разом вебсайт, аргументуючи відсутністю слова веб в українській мові. Спираючись на аргументи ІУМ щодо необхідності зафіксування слова в словниках, знаходимо слово веб у СУМ-20 від УМІФ НАН України: «ВЕБ, у, ч., інформ. Глобальна мультимедійна система, що використовує Інтернет як середовище для передавання інформації та комп'ютерних комунікацій» [1]. Отже, це слово зафіксоване як самостійне в словнику, виданому під егідою НАН України. Таким чином, правописна норма, згідно з поясненням, суперечить сама собі.

   3. Щодо міри кількісного вияву. Видаються нечіткими критерії розмежування компонентів топ-, бліц-, флеш- як таких, що позначають міру кількісного вияву (топрівень, бліцінтерв’ю, флешінтерв’ю) та компакт- як такого, що відповідної міри, імовірно, не позначає (компакт-диск). Крім того, слово бліц фіксує як самостійне той самий СУМ-20.

Використані джерела

  1. Словник української мови у 20 т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 11.01.2020).
  2. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 06.01.2020).