Автор: Приймак Д. М. Редактори: Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В. Дата опублікування: 11.10.2019, 10:15.

Підписник, передплатник чи фоловер: як називати користувача соціальних мереж?

Рекомендований варіант

Людину, що стежить за певною сторінкою в соціальних мережах, слушно називати підписни́к (підписни́ця).

Пояснення

Сучасні українські словники лексем підписник і підписниця не фіксують. Традиційно в українській мові особу, що передплачує певне друковане видання, називають передплатник (передплатниця). Уживання в цьому значенні слів підписник, підписниця не нормативне та калькує відповідні терміни з російської мови. Також у згаданому контексті вживані терміни абонент, абонентка. Старіші словники фіксують ще лексеми пренумерант, пренумерантка.

В одній зі своїх рекомендацій О. Д. Пономарів радить користувачів, що стежать за сторінкою в соціальній мережі, називати передплатниками [3], вочевидь, розширюючи початкову семантику слова. Такий підхід може породжувати певні сумніви, оскільки в найбільших сучасних соціальних мережах факт передплати (дії щодо оплати для одержання доступу) фактично відсутній.

На нашу думку, у згаданому контексті немає потреби уникати слів підписник, підписниця. У разі, якщо йдеться про соціальні мережі, такі терміни калькуються не з російської мови, а з англійського subscriber, тобто з міжнародної мови мережі інтернет, у якій відповідний семантичний відтінок слова й зародився.

Таку думку підтверджує у своїх пізніших рекомендаціях сам О. Д. Пономарів: «Людей, підписаних на сторінку в соціяльній мережі, маємо називати підписник (підписниця)» [2]. Цю позицію підтримує й А. Ю. Ганжа: «Користувача, який за допомогою опцій «Подобається» або «Підписатися» на якомусь електронному ресурсі чи сторінці в соціальній мережі зголосився на безоплатне отримання актуальної інформації, реклами та новин, доцільно називати підписни́к» [1, с. 213–215]. Такий термін не має додаткових відтінків у контексті здійснення оплати за певні функції сайтів, а тому є семантично нейтральний.

Отже, уживання слів підписни́к, підписни́ця в контексті соціальних мереж можна визнати за цілком виправдане та правомірне. Відповідну дію можна позначати дієсловом підпи́суватися (підписа́тися).

Додаткові зауваги

  1. Не радимо вживати слова фоловер, що транскриптивно відтворює англійську лексему follower. Таке поширення сучасних англіцизмів безпідставне за наявності українських еквівалентів.

  2. Уживання форми підписчик є неприпустиме, оскільки, калькуючи російську словотвірну модель, воно порушує норми української морфології та словотвору.

  3. Користувачів у соціальних мережах також цілком можна називати передплатниками в тому разі, якщо вони безпосередньо передплачують певну функцію, доступ до певного вмісту платформи тощо.

Використані джерела

  1. Ганжа А. Ю. Підписник, підписчик, підписант, абонент чи передплатник, або кого «накручують» у соцмережах? Культура слова. 2016. № 84. С. 213–215.
  2. Пономарів О. Д. Блог Пономарева: як українською "слойка"? 2018. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-43519407 (дата звернення: 11.10.2019).
  3. Пономарів О. Д. Блог проф. Пономарева: україномовний чи українськомовний? 2017. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-40718117 (дата звернення: 11.10.2019).
  4. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 11.10.2019).
  5. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 11.10.2019).