Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 23.11.2019, 22:18.

До речі чи доречі?

Правильне вживання

Правильний варіант написання – окремо: до речі.

Пояснення

До речі – прислівникова сполука, складена з прийменника та іменника. Відповідно до чинної редакції Українського правопису 2019 р., «Окремо пишемо: прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, у яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і поєднаним із ним іменником можливе означення, виражене прикметником, займенником, числівником: без ві́дома, без жа́лю́ <…> до поба́чення, до пори́, до пуття́, до ре́чі [виділення – автора статті], до ре́шти, до смаку́, до сме́рті, на зло́ <…>» [4, с. 45].

Написання окремо фіксують і академічні словники української мови: Російсько-український академічний словник за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова, правописний словник Г. К. Голоскевича, Словник української мови в 11 томах тощо.

У «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (1901–1903) зафіксовано написання разом: доречі. Однак сьогодні такий варіант не відповідає граматичній нормі.

Додаткова інформація

Якщо в реченні словосполучення до речі виконує функцію вставної конструкції, його виділяють комами:

До речі, не підкажете, котра година?

Моя робота ще, до речі, не готова.

Якщо ж до речі – омонімічна обставина, її комами не виділяють:

Ви завжди говорите до речі.

Ці ваші слова не до речі.

Використані джерела

  1. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків : 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 23.11.2019).
  2. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 23.11.2019).
  3. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 23.11.2019).
  4. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 23.11.2019).
  5. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 23.11.2019).