Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 11:09

Розділ «Мовна консультація»

Підкаст чи подкаст?

Запитання

Читачка Ярославна Вознюк запитує: «Як українською буде англійське podcast: підкаст чи подкаст?».

Відповідь

Англійське podcast слушно передавати з літерою о: подкаст.

Пояснення

Англійське слово podcast утворене від комерційної назви портативного програвача «iPod»та другої основи cast слова broadcast [6]. Сама ж комерційна назва «iPod», імовірно, утворена від англійського слова pod [5], що означає відділення літака або космічного корабля для персоналу, зброї тощо [6].

Модель чергування [о], [е] : [і] в закритому складі – одна з притаманних рис української мови, що розвивалася ще в староукраїнській від XI–XII ст. внаслідок занепаду зредукованих єрів включно до XVIII ст., коли вона втратила продуктивність [4, с. 922]. З [i] чергуються в абсолютній більшості випадків давні (етимологічні) [о], [е] в так званому «новозакритому» складі, утвореному після занепаду зредукованих єрів [3, с. 237]: праслов’янське konь → кінь – коня, псл. volъ → віл – вола, псл. *pektь → піч – печі тощо.

У запозиченнях від XVIII ст., зокрема з польської (істотний, безпечний), чеської (гойний) тощо, зміни [о], [е] → [і] вже не спостерігаємо [4, с. 920]. Так само здебільшого відсутня така зміна в словах, запозичених з неслов’янських мов: атом, борт, декрет, корт,  форвард, футбол тощо; проте в деяких, переважно давно запозичених, словах така зміна існує й зумовлена аналогією: дріт, колір, папір і т. ін. [2, с. 282].

Отже, можемо сказати, що, по-перше, у слові подкаст немає етимологічних підстав для зміни [o] → [і] (крім того, слово утворене від власного найменування), а по-друге, ця лексема належить до сучасних новотворів, де тенденція щодо відповідної зміни історично не діє. Тому слово слушно вживати з літерою о: подкаст.

Уживання ж літери і, яке дійсно подекуди трапляється в матеріалах засобів масової інформації, тут очевидно пов’язане з явищем гіперкорекції.

Додаткова інформація

Щодо доцільності вживання в українській мові самого слова подкаст як запозиченого з англійської мови неологізму може існувати полеміка. Зазначимо, що Комісія зі збагачення французької мови у своїй офіційній рекомендації замість англіцизму podcast радить уживати терміни audio, audio à la demande, programme / émission à la demande (тобто аудіо, аудіо на запит, програма на запит) [7].

На нашу думку, зважаючи на стрімкість технологічного розвитку, можна піддати сумніву існування слова подкаст у довгостроковій перспективі. В українській мові замість нього цілком можна вживати давно засвоєні запозичення аудіо або програма, де про конкретний тип файлу або програми зрозуміло з контексту, а також – еліптично – випуск [програми], запис [програми] тощо.

Використані джерела

  1. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1982–2018.
  2. Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика. Київ : Наукова думка, 1979. 367 с.
  3. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика / А. К. Мойсієнко та ін. Київ : Знання, 2010. 270 с.
  4. Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / пер. з англ. С. Вакуленка. Харків: Акта, 2002. 1054 с.
  5. Costello S. How the iPod Got Its Name. Lifewire. URL: https://www.lifewire.com/how-did-ipod-get-its-name-1999778 (дата звернення: 19.07.2020).
  6. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 19.07.2020).
  7. Recommandation sur les équivalents français à donner au terme podcast et à ses dérivés. URL: http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Recommandations-d-usage/PODCAST-ING (дата звернення: 19.07.2020).