Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 11:13

Розділ «Мовна консультація»

Брати Грімм чи Брати Грімми?

Запитання

Читач Роман запитує: «Як правильно писати: брати Грімм чи брати Грімми?».

Відповідь

Правильно: брати Грімми (Ґрімми).

Пояснення

Згідно з чинною правописною нормою [1, с. 132–133; 2, с. 125], іншомовне прізвище Грімм (Ґрімм) не належить до категорії невідмінюваних, а отже, в усіх відмінках, незалежно від числа і сполучення з іншими словами, відмінюється як відповідні українські іменники II відміни. Підстав для внесення розглядуваного прізвища до винятків не існує. Тому правильно: брати Грімми (Ґрімми), братів Гріммів (Ґріммів), братам Гріммам (Ґріммам)

Твердження про те, що сполучення слів «брати Грімм» – невідмінюване, можемо знайти в довіднику Є. Д. Чак «Складні питання української граматики та орфографії» 1978 р., де авторка стверджує, що «Зі словами брати або сестри прізвища іншомовного походження вживаються в однині: брати Грімм; у непрямих відмінках у такому разі прізвище лишається незмінним: братів Грімм, братам Грімм <…>» [3, с. 95]. Цю позицію ми розглядаємо як хибну, оскільки аргументи авторки цілком дублюють положення довідників із російської мови. Для української словозмінної парадигматики прізвищ такі рекомендації абсолютно непритаманні й не мають жодного реального обґрунтування.

Додаткова інформація

Для додаткової інформації щодо відмінювання українських та іншомовних прізвищ радимо ознайомитися з нашою статтею «Відмінювання прізвищ» у розділі української граматики.

Дивіться також

Використані джерела

  1. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 06.07.2020).
  2. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  3. Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. Київ : Радянська школа, 1978. 128 с.