Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 12:05

Розділ «Мовна консультація»

Акаунту чи акаунта?

Запитання

Читач, що підписався як Loki, запитує: «Цікавить, як буде у родовому відмінку слово акаунт: акаунту чи акаунта? Зі сторінки 90 чинного українського правопису 2019 р.: «2.1.2. Закінчення (у твердій і мішаній групах), (у м'якій групі) мають: 1) абстрактні іменники чоловічого роду: в) назви процесів, станів, властивостей, явищ суспільного життя, загальних понять» На мою думку, «акаунт» належить до загальних понять, тому правильно буде «акаунту». Чи правильно я міркую?».

Відповідь

Як згідно з чинною правописною нормою [2, с. 88–92; 3, с. 83–86], так і відповідно до традиційних засад української орфографії, закінчення ­-у (-ю) в родовому відмінку однини, з-поміж інших, мають ті іменники чоловічого роду II відміни на приголосний, що належать до абстрактних і збірних понять.

Неологізм акаунт, якого словники не фіксують і який, проте, має певне поширення в ужитку, позначає профіль, запис тощо, якими користувач оперує на деякому сайті. Із цього доходимо висновку, що слово належить до обох згаданих категорій: це поняття з віртуального середовища, тобто абстрактне, яке водночас означає певну сукупність даних, програмних елементів, функцій тощо. Тому згадане слово в родовому відмінку набуває флексії : акаунт-у.

Щодо визначення «загальні поняття» в правописі: це формулювання, на нашу думку, розмите, тому ми не можемо сказати, чи належить лексема акаунт до цієї категорії відповідно до бачення укладачів правопису. Однак для вибору флексії в родовому відмінку цей аспект ролі не відіграє.

Дивіться також

Використані джерела

  1. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. Київ : Радянська школа, 1974. 182 с.
  2. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
  3. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.