Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 25.07.2020, 11:43

Розділ «Мовна консультація»

«AirPods», «iPad», «Apple Watch», «Mi Band», «MacBook»: як передавати комерційні назви кирилицею в українській мові?

Запитання

Читач Роман запитує: «Як українською записати назви таких технічних виробів, як «AirPods», «iPad», «Apple Watch», «Mi Band», «MacBook»?».

Відповідь

Чинний український правопис розглядає лише передавання окремих англійських букв і буквосполучень засобами української мови і не містить рекомендацій щодо підходу до роботи з комерційними назвами. Серед мовознавців так само єдиного підходу до аналізованої проблематики не існує: як щодо вибору оптимального способу (транслітерування, транскрибування тощо), так і щодо принципів відтворення специфіки англійської фонетики кириличним письмом в українській мові. З деякими позиціями науковців можна ознайомитися в працях [2; 5; 4] тощо.

У роботі з іншомовними комерційними назвами, на нашу думку, слід зважати щонайменше на 1) фонетику мови оригіналу, 2) традиційні засоби її передавання в українській мові (включно з тим, як такі назви усталено пишуть у практиці), 3) загальні правописні норми (щодо подвоєння в іншомовних власних назвах і т. ін.), 4) особливості комерційної графіки (написання великих літер всередині слова, наявність неграматичних орфографічних знаків тощо; при цьому особливого підходу вимагають ті назви, які збігаються з антропонімами або топонімами, однак вони не становлять предмета розгляду цієї статті).

Для конкретних торгових найменувань, про які запитує читач, можемо запропонувати такі варіанти української графіки:

 • «AirPods»«ЕйрПодз». Перший компонент – «Ейр» – наведено як усталений у практиці (британська транскрипція: / eə/, американська: /er/ [1]). Щодо потенційного написання «ЕйрПодс» зазначаємо: хитання в закінченні -з/-с спостерігаємо в численних назвах. Наприклад, назву ресторану «McDonald’s» (англійська траскрипція: /məkˈdɒnəldz/ [1]), як засвідчують мовні корпуси, частіше передають з літерою , проте поширене й закінчення . Саме із закінченням й зі збереженням комерційної графіки – «МакДональдз» – назву мережі фіксують і офіційні ресурси компанії [3]. На нашу думку, в таких випадках відповідні власні назви доцільніше відтворювати із для наближення до оригінальної вимови (компонент pod, відповідно до фонетичної норми англійської мови [8, с. 1090], у множині має транскрипцію /pɒdz/). Варіантів на зразок «ЕірПодз», «АірПодз» слід уникати через непритаманний для української фонетики збіг двох голосних (так званий «гіатус»). Варіанти з початковою літерою «А» («АйрПодз», «АірПодз» тощо), які орієнтовані на транслітерування замість транскрибування, ми тут також уважаємо за недоцільні. Графіка з літерою ї («ЕїрПодз») теоретично можлива й лише представляє один з варіантів фонетичної реалізації «ЕйрПодз»;
 • «iPad» – «айПед». Оригінальна англійська транскрипція складника pad в «iPad» – /pæd/ [1]. В українській мові часто відповідний звук у власних назва передаємо через [е]: Джек ← Jack, Тетчер ← Thatcher, проте іноді й через [a]: Гемілтон / Гамілтон ← Hamilton і т. ін. Тому відзначаємо, що написання «айПад» у практиці не менш поширене і не є помилкове;
 • «Apple Watch» – «Еппл Вотч». В оригінальній транскрипції компонент apple не має подвоєння: /æp(ə)l/ [8], проте в українській традиції немає єдиного підходу до розв’язання відповідної проблеми. На практиці поширені обидва варіанти – з подвоєнням і без: «Еппл» / «Епл». Компонент «Вотч» доцільно передавати з літерою «т» (оригінальна транскрипція: /wɒtʃ/ [8]).
 • «Mi Band» – «Мі Бенд»;
 • «MacBook» – «МакБук».

Зазначаємо, що збереження оригінальної комерційної графіки, на нашу думку, потрібне в ділових контекстах. Водночас у неформальних контекстах, особливо коли йдеться про конкретний виріб, а не назву бренду або компанії, такого дотримання дуже часто не спостерігаємо.

Дивіться також

Використані джерела

 1. Ажнюк Б. М. Англійські імена українською мовою. II. Культура слова. № 76. С. 123–134.
 2. МакДональдз® в Україні. URL: https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html (дата звернення: 19.07.2020).
 3. Павлюк А. Б. Особливості перекладу власних назв з англійської мови українською у романі Чарльза Діккенса «Посмертні записки Піквікського клубу». Наукові записки. Серія «Філологічні науки». Кн. 3. С. 135–138.
 4. Сидорук Г. І., Павленко А. Л. Основні способи перекладу англійських власних назв (на матеріалі науково-технічних текстів). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки. 2016. № 245. С. 278–282.
 5. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 19.07.2020).
 6. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
 7. Collins COBUILD English Grammar / ed. P. Glasgow : Collins, 2017. 1288 p.
 8. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 20.07.2020).
 9. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 19.07.2020).