Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 20.06.2020, 11:07

Розділ «Мовна консультація»

Пів на десяту чи половина на десяту: як відповісти на запитання «котра година?»

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «У відповіді на запитання «котра година?» правильно буде сказати пів на десяту чи половина на десяту?».

Відповідь

Питання читачки не регламентує правописна норма, тому тут доцільно звернутися до матеріалів словників і мовної практики.

В українській мові у часових позначеннях конструкція формату половина + на + порядковий числівник у формі знахідного відмінка фактично не вживана, про що свідчать матеріали агрегаторів текстів і корпусів мови. Натомість конструкція типу пів + на + числівник у формі знахідного відмінка поширена й зафіксована у словникових виданнях [5; 6; 2; 4]. Її ілюструють і приклади з літератури: «Лишенько! Пів на другу!» (Зінаїда Тулуб), «Нині пів на другу ночі…» (Олександр Довженко), «Я ламав голову: котра година? Пів на першу, перша чи пів на другу?» (Олесь Гай-Головко) тощо.

Отже, з наведених читачкою варіантів у практиці усталений тільки перший, який і слушно вживати: – Котра година? – Пів на десяту.

Водночас зазначаємо, що, крім цієї конструкції, можливо вживати також інші, які цілком відповідають мовній нормі та зафіксовані у відповідних виданнях, наприклад: пів до десятої, дев’ята тридцять і т. ін.

Дивіться також

Використані джерела

  1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. 182 с.
  2. Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. 1959. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.06.2020).
  3. Горюшина Г. Н. Прийменникові конструкції за значенням часової наступності. Культура слова. Вип. 28. С. 59–63.
  4. Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. М. Словник ділової мови. Київ – Харків : Державне видавництво України, 1930. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.06.2020).
  5. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 06.06.2020).
  6. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 06.06.2020).