Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 20.06.2020, 11:07

Розділ «Мовна консультація»

Інтерфейсу чи інтерфейса: яка форма родового відмінка іменника інтерфейс?

Запитання

Читачка Зоряна запитує: «Яке закінчення в родовому відмінку має слово інтерфейс: інтерфейсу чи інтерфейса (якщо розглядати інтерфейс як термін, що позначає структурний елемент комп’ютерних систем)?».

Відповідь

Слово інтерфейс у родовому відмінку слушно вживати з флексією ­: інтерфейсу.

Термін інтерфейс дійсно позначає частину комп’ютерної системи, що з’єднує різне електронне обладнання [7; 6; 5; 8]. Проте інтерфейс становить не окремий механізм чи виріб, а сукупність засобів – апаратних і програмних [9; 6].

Отже, як бачимо, інтерфейс – це збірне поняття, а програмне забезпечення в його складі – це ще й абстрактне поняття. За цими параметрами визначаємо, що, згідно з правописною нормою, у родовому відмінку слово слід уживати з флексією : інтерфейсу. Таку форму родового відмінка фіксують і словники [1; 2].

Дивіться також

Використані джерела

  1. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ: Наукова думка, 2016. 285 с.
  2. Лозова Н. Є., Фридрак В. Б. ДЗВОНА чи ДЗВОНУ? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ: Наукова думка, 2007. 168 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 06.06.2020).
  4. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  5. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 09.07.2020).
  6. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/ (дата звернення: 09.07.2020).
  7. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 09.07.2020).
  8. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 09.07.2020).
  9. ORACLE System Administration Guide: IP Services. Basics for Administering Physical Interfaces. https://docs.oracle.com/cd/E23823_01/html/816-4554/fpcwh.html (дата звернення: 09.07.2020).