Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Збиття «Б/боїнга» МН17, малайзійський «Б/боїнг»: чи писати з великої літери?

Запитання

Читачка Ірина Чеботнікова запитує: «Правопис регламентує написання компанія «Боїнг», летіли боїнгом. Та як бути у випадку збиття Б/боїнга МН17, малайзійський Б/боїнг?».

Відповідь

За чинною редакцією правопису 1990 р. слушно писати: збиття «Боїнга» MH17, малайзійський «Боїнг»; за новою (також чинною) редакцією правопису 2019 р. – збиття «боїнга» MH17, малайзійський «боїнг».

Пояснення

Для відповіді на запитання розгляньмо положення обох чинних редакцій Українського правопису 1990 р. і 2019 р. (виділення червоним кольором нової норми в редакції 2019 р. – наше):

Редакція 1990 р. [4, с. 68] Редакція 2019 р. [3, с. 64]
З великої літери в лапках пишуться назви літаків, автомобілів, тракторів та інших машин, пов’язані з найменуванням моделі, заводу, фірми, що їх виготовляють: літа́к «Анте́й», автомобі́ль «Та́врія», авто́бус «Тури́ст», комба́йн «Ни́ва», тра́ктор «Білору́сь».

Назви виробничих марок технічних виробів (машин, приладів і т. ін.) беремо в лапки і пишемо з великої букви: автомобілі «Ніса́н», «Во́льво», «Фольксва́ген»), літак «Бо́їнг 777», тра́ктор «Слобожа́нець».

Але назви самих виробів беремо в лапки і пишемо з малої букви: «ніса́н», «во́льво» «фольксва́ген» (автомобілі), «бо́їнг» (літак). «слобожа́нець» (трактор).

Спираючись на ці положення, коригуємо тезу читачки щодо правильності написання компанія «Боїнг», летіли боїнгом: у першому випадку дійсно пишемо власну назву компанії в лапках і з великої літери. У другому випадку йдеться про конкретний виріб, виготовлений під маркою компанії «Боїнг»: згідно з редакцією 1990 р., тут пишемо летіли «Боїнгом» (назва літака – з великої літери), а за редакцією 2019 р. – летіли «боїнгом» (назва літака – з малої літери), – тобто в обох випадках слід уживати лапки.

У фразах збиття «Боїнга» MH17, малайзійський «Боїнг», про які запитує читачка, назву «Боїнг» ужито як найменування конкретного технічного виробу: літака виробництва компанії «Боїнг», збитого російськими окупаційними військами над Донеччиною 17 липня 2014 року.

MH17 тут – назва регулярного рейсу компанії «Malaysian Airlines», який виконував збитий літак. Це числівниково-літерне найменування в лапки не беремо відповідно до правописної норми [4, с. 181; 3, с. 64] та традиційного написання подібних скорочень у назвах трас, марок палива тощо. MH17 у наведених конструкціях виконує функцію означення щодо назви літака.

Отже, відповідно до редакції правопису 1990 р. слід писати: збиття «Боїнга» MH17, малайзійський «Боїнг».

Щодо редакції 2019 р.: оскільки йдеться про назву конкретного виробу, згідно з новою правописною нормою, вочевидь, назву літака слід писати з малої літери: збиття «боїнга» MH17, малайзійський «боїнг». У цьому разі конкретний літак, збитий над Донеччиною, відрізняємо від будь-якого подібного літака, що виконує рейс MH17, виготовлений у Малайзії або використовуваний малайзійськими операторами, за контекстом.

Використані джерела

  1. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2004. 202 с.
  2. Пономарів О. Д. та ін. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. 3-є вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 24.04.2020).
  4. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.