Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Як правильно писати Папуа Нова Гвінея: з дефісом чи тире?

Запитання

Читачка Юлія Мороз запитує: «Як правильно писати Папуа – Нова Гвінея: з дефісом чи тире?».

Відповідь

Назву держави слушно писати з тире: Папуа – Нова Гвінея.

Пояснення

Для розуміння граматичної правильності написання назви держави необхідно навести коротку історичну довідку.

Найменування держави Папуа – Нова Гвінея походить від назв територій Папуа і Нова Гвінея, що де-юре перебували під контролем Австралії від 1906 р. та 1921 р. відповідно. Адміністрування територій провадилося нарізно до 1945 року, коли Австралія об’єднала урядування обох володінь, а сполучена адміністративно-територіальна одиниця одержала назву Територія Папуа і Нової Гвінеї  (Territory of Papua and New Guinea) [7]. 1971 року офіційну назву території змінено на Папуа – Нова Гвінея (Papua New Guinea) [9], і вже 1975 року саме з такою назвою вона здобула незалежність [7].

Зазначимо, що з доступних нам українських словників назву розглядуваної держави фіксують лише словники С. І. Головащука (з різним написанням і наголосами): 1989 р. – з тире: Па́пуа – Нова́ Гвіне́я [2, с. 298] і 2008 р. – як три окремі слова: Папуа́ Нова́ Гвіне́я [1, с. 166]. Таке подання реєстрових одиниць лише породжує додаткові сумніви. Тож перейдімо безпосередньо до граматичного матеріалу.

В українській мові дефіс може вживатися в низці випадків: між частинами складного слова (бета-частинка, військово-морський, казна-хто), у сполученнях прикладки з означуваним іменником (країна-інвестор, мова-джерело), а також у сполученнях слів на позначення приблизної кількості, у сполученнях повнозначних слів з частками і т. ін. [5; 4; 3, с. 46]. У кожному такому випадку поєднані дефісом слова або частини слова становлять тісну змістову єдність.

Зважаючи на те, що назву держави утворено складенням назв двох раніше підконтрольних Австралії територій, можемо сконстатувати хибність потенційного написання назви з дефісом: Папуа-Нова Гвінея. У цьому разі маємо складне слово «Папуа-Нова» та не пов’язане з ним «Гвінея»: тут порушена змістова єдність між складниками назви: не існує іменника «Папуа-Нова», а словосполучення «Нова Гвінея» не може буде приєднане до іменника «Папуа» за допомогою дефіса, тому що дефіс, згідно з описаним вище, не приєднує до іменника більш як одне відокремлене слово.

У цьому разі, враховуючи походження назви держави, її коректно писати з тире (з пропусками з обох боків): Папуа – Нова Гвінея (фактично тире тут відіграє роль колишнього сполучника і). Хоча правопис прямо не регламентує подібних випадків, можемо провести умовну аналогію з нормами про написання тире між іменниками, сполучення яких позначає певний зв’язок (система людина – машина, матч команд «Динамо» – «Шахтар» [4, с. 190]), та між словами на позначення просторових меж (автотраса Київ – Львів [5, с. 176; 4, с. 190]).

Потенційне написання назви держави у формі трьох слів без розділових знаків Папуа Нова Гвінея може бути пов’язане з намаганням відтворити оригінальну англійську назву (англійська мова – одна з офіційних у Папуа – Новій Гвінеї [7]) Papua New Guinea. На нашу думку, таке написання недоречне з погляду українського синтаксису, адже поєднання іменник + прикметник + іменник – нетипове для розглядуваного класу власних назв і не передає внутрішньої структури синтаксичних зв’язків, які ми описали вище.

Отже, назву держави слушно писати з тире: Папуа – Нова Гвінея.

Додаткова інформація

 1. Наголошення в першій частині назви держави слід зберігати оригінальне (Papua: /ˈpæpuə/ [8; 6]): підстав для хитання наголосу не має. Отже, наголошувати радимо так: Па́пуа – Нова́ Гвіне́я.
 2. У назві відмінюємо лише другу частину (обидва слова): Па́пуа – Нова́ Гвіне́я, Па́пуа – Ново́ї Гвіне́ї… у Па́пуа – Нові́й Гвіне́ї…

Використані джерела

 1. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Київ : Наукова думка, 2008. 287 с.
 2. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. Київ : Наукова думка, 1989. 830 с.
 3. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 222 с.
 4. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 24.04.2020).
 5. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
 6. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 30.04.2020).
 7. Encyclopædia Britannica. Papua New Guinea. URL: https://www.britannica.com/place/Papua-New-Guinea/ (дата звернення: 30.04.2020).
 8. Longman Dictionary of Contemporary English: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 30.04.2020).
 9. Papua New Guinea Act No. 123 of 1971. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C1971A00123 (дата звернення: 04.2020).