Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

О за п’ять хвилин сьома, о чверть по девятій: як відповісти на запитання «о котрій годині?»

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «В українській мові ми позначаємо час так: за п’ять хвилин сьома, чверть по дев’ятій. Але як відповісти на запитання о котрій годині? Хіба можна відповісти о за п’ять хвилин сьома, о чверть по дев’ятій?».

Відповідь

У цьому разі слід відповідати: за п’ять хвилин до сьомої, за п’ятнадцять хвилин по дев’ятій, а також о шостій п’ятдесят п’ять, о дев’ятій годині п’ятнадцять хвилин тощо.

Пояснення

Передусім зазначимо, що наведені читачкою конструкції на зразок о за п’ять хвилин сьома, о п’ять хвилин по сьомій, о чверть по дев’ятій тощо не розглядають ані офіційний правопис, ані доступні нам граматичні видання. Також вони відсутні в словниках (лише Словник ділової мови М. Дорошенка, М. Станиславського, М. Страшкевича наводить конструкцію (о) чверть на п’яту [3]). На базі матеріалів агрегаторів текстів і корпусів мови можемо сказати, що тільки конструкція о чверть на (по)… має певну репрезентацію, яка, проте, дуже обмежена і не трапляється в класичній літературі. Тут важливо зазначити таке: в українській мові прийменник о (об) у часових конструкціях на позначення точної години вживається з числівником у місцевому відмінку [4, с. 130; 6; 9]. Слово чверть як дробовий числівник відмінюється за іменниковою парадигмою (чверть, чверті (чверти)… чвертю…). Тому потенційна конструкція о чверть на… не відповідає нормі, адже в ній слово чверть ужито в знахідному відмінку, а не в місцевому (о чверті). Ураховуючи це, ми доходимо висновку, що всі перелічені часові конструкції в українській мові сьогодні не можна розглядати як нормативні.

Отже, як у таких випадках правильно відповісти на запитання о котрій годині? Якщо відповідь не передбачає точного означення години без хвилин або вживання невідмінюваного числівника пів (о восьмій, о пів на сьому тощо), у ній доцільно використовувати іншу конструкцію. Так, Російсько-український академічний словник у 4 томах за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова наводить цілком слушний варіант означення часу: «Поезд отходит в восемь без десяти минут – по́їзд руша́є (іде́, пі́де) за де́сять хвили́н до во́сьмої» [6] (форматування тексту – наше). Така конструкція з прийменником за цілком відповідає нормі української мови, коли ми позначаємо і часовий період у минулому, і часовий період у майбутньому [9].

Зважаючи на це, ми радимо відповідати на запитання формату «О котрій годині ти йдеш?» так:

 • о за п’ять хвилин сьома (06:55) → за п’ять хвилин до сьомої;
 • о п’ять хвилин по одинадцятій (11:05) → за п’ять хвилин по одинадцятій;
 • о десять хвилин на десяту (09:10) → за десять хвилин по дев’ятій;
 • о чверть по восьмій (08:15) → за п’ятнадцять хвилин по восьмій.

Уживання в останньому випадку конструкції за чверть по дев’ятій теоретично можливе, однак сьогодні не поширене, тому ми радимо у відповідних позначеннях уживати п’ятнадцять хвилин. Також зауважимо, що сучасний Російсько-український словник (2013 р.) І. С. Гнатюка та ін., гол. ред. кол. П. Ю. Гриценко, пропонує перекладати російське в четверть пятого як чверть на п’яту – без прийменника [7, с. 751]; однак такого варіанту не фіксують ані інші джерела, ані літературні тексти, тому ми його вважаємо за хибний.

Насамкінець зазначимо, що в усіх розглянутих вище випадках можемо відповісти також: о шостій п’ятдесят п’ять, о восьмій нуль п’ять, о дев’ятій годині десять хвилин тощо.

Використані джерела

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. 182 с.
 2. Горюшина Г. Н. Прийменникові конструкції за значенням часової наступності. Культура слова. Вип. 28. С. 59–63.
 3. Дорошенко М., Станиславський М., Страшкевич В. М. Словник ділової мови. Київ – Харків : Державне видавництво України, 1930. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
 4. Курило О. Б. Уваги до сучасної української літературної мови. 5‑е вид. Торонто : Нові дні, 1960. 199 с.
 5. Підмогильний В. П., Плужник Є. П. Фразеологія ділової мови. Київ : Час, 1926. 293 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
 6. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
 7. Російсько-український словник : у 4 т. Т. 4. С–Я / І. С. Гнатюк та ін. ; гол. ред. кол. П. Ю. Гриценко. Київ : Знання, 2014. 934 с.
 8. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
 9. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 25.04.2020).