Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Наступної середи чи в наступну середу?

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «Як сказати правильно: наступної середи чи в наступну середу?».

Відповідь

Правильні обидва варіанти: наступної середи і в наступну середу.

Пояснення

В одному з попередніх випусків у статті «2020 року чи у 2020 році?» ми проаналізували питання вживання відповідних конструкцій для визначення часу за роком. При визначенні часу за днем тижня в українській мові так само можуть бути вживані родовий відмінок іменника – назви дня тижня і прийменник у (в) зі знахідним відмінком.

Прийменник у (в), з-поміж іншого, має темпоральне значення і «поєднується зі знахідним відмінком іменників, які є назвами днів тижня, частин доби, пір року, загальних часових понять, явищ, дій, процесів тощо, пор.: у понеділок, у ніч, у весняний день, у цей період, у жнива і т. д. <…>» [1, с. 339]. Формально не існує завад для вживання у таких конструкціях прикметника, що передуватиме іменникові, який позначає часове поняття.

Для ілюстрації пропонуємо розглянути приклади з літератури з обома конструкціями: «Он, казали мені: тієї неділі, як повели ви пансіон до церкви, то ви в церкві поставили сиріт попереду <…>» (Агатангел Кримський), «А коли хочеш обійти ті густі хмари, то виходь у ту неділю в панський сад» (Іван Нечуй-Левицький), «Так буде, як у ту неділю: люде з церкви, а ми в церкву» (Іван Карпенко-Карий), «Минулого четверга зустріли Новий рік» (Улас Самчук), «Приходьте ж у ту неділю, та раніш» (Марко Кропивницький), «А сталося воно в другу середу великого посту 1169 р.» (Осип Назарук), «Були тут ці самі люди, що минулої неділі бачили, як Тучки кудись їздили» (Андрій Чайковський), «Наступної неділі зберемось в Страдчі <…>» (Роман Іваничук), «Будьте ласкаві, ваше благородіє, приходьте сюди і у ту неділю» (Григорій Квітка-Основ’яненко). Так само знаходимо відповідне вживання в матеріалі словникових видань: «Оце недавно дитину вбила молодиця, то другої неділі й визнали. Харьк.» [5], «це було́ мину́лої неді́лі», «І покла́в у пе́ршу неді́лю сваті́в засла́ти (М. Вовч.)» [4] (виділення напівжирним шрифтом усюди – наше).

Отже, із днями тижня можна вважати за граматично та стилістично правильні обидва типи конструкцій: наступної середи, минулого вівторка, тієї неділі і в наступну середу, у минулий вівторок, у ту неділю.

Використані джерела

  1. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. Київ : Либідь, 1993. 336 с.
  2. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 398 с.
  3. Плющ М. Я. Граматика української мови : у 2 ч. Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : підручник. Київ : Вища школа, 2005. 286 с.
  4. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 18.04.2020).
  5. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 18.04.2020).
  6. Сучасна українська літературна мова / А. П. Грищенко та ін. ; за ред. А. П. Грищенка. 3-є вид., доп. Київ : Вища школа, 2002. 439 с.