Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Максимум, мінімум: які є синоніми?

Запитання

Читачка Марія Дяченко запитує: «Як можна замінити слова максимум та мінімум? Чи підходять слова щонайбільше та щонайменше? Мабуть, це залежить від контексту».

Відповідь

Слова максимум, мінімум в українській мові вживані як іменники та як прислівники. Якщо йдеться про прислівникові значення, які й цікавлять читачку, то за синонім до слова максимум можна вживати слова й конструкції щонайбільше, не більш як (не більше як), а до слова мінімумщонайменше, не менш як (не менше як), принаймні і т. ін. Наприклад: «Імператор міг виставити щонайбільше сім тисяч добірного війська <…>» (Микола Лазорський), «Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а щонайбільше троє <…>» (Іван Хоменко), «<…> а се від них, де вони стояли, теж під деревом, було не більш як саженів з десяток» (Григорій Квітка-Основ’яненко), «<…> треба було до кожної скрині щонайменше шість парубків» (Юліан Опільський), «У світлиці було гамірно: щонайменше четверо дітлахів вовтузилося біля столу» (Володимир Малик), «<…> де бродить величезний сікач, не менш як пудів на п’ятнадцять вагою <…>» (Остап Вишня), «Не гребець той, хто принаймні три милі не всидить за веслом» (Іван Білик), «<…> сей матеріал пройшов принаймні двічі через книжну реторту <…>» (Михайло Грушевський). Також, хоча словники такого значення не фіксують, у літературі як відповідні синоніми знаходимо слова найбільше, найменше, наприклад: «Години з дві пожди… Найбільше три…» (Михайло Старицький), «Він рибу варить! Лина, що спіймав уранці! Що важив найменше чотири хунти!» (Михайло Коцюбинський), «Нам треба завести два університети: в Києві і в Вінниці, найменше два, i такі університети, які я бачив за границею <…>» (Іван Нечуй-Левицький).

Якщо ж ідеться про іменникові значення, за синоніми до слова максимум, залежно від контексту, можуть слугувати слова й словосполучення найвищий рівень, найбільше значення, пік, вершина, апогей тощо, а до слова мінімумнайнижчий рівень, найменше значення, дно і т. ін.

Додаткові зауваги

Зверніть увагу: у конструкція не більш як (не більше як), не менш як (не менше як) і подібних коми перед сполучником як не ставимо відповідно до чинної правописної норми [4, с. 162; 5, с. 173].

Використані джерела

  1. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
  2. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 25.04.2020).
  3. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 25.04.2020).
  4. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 24.04.2020).
  5. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.