Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 12.05.2020, 09:52

Розділ «Мовна консультація»

Як перекласти лестничный пролет з російської мови?

Запитання

Читачка Зоряна запитує: «Як перекласти лестничный пролет з російської мови?».

Відповідь

Лестничный пролет слід перекладати як сходови́й прогі́н.

Пояснення

Російсько-український словник І. С. Гнатюка та ін., гол. ред. кол. П. Ю. Гриценко (2013 р.), як переклад російського лестничный пролет наводить тільки українське марш [4, с. 568]. Відповідно до Словника української мови в 11 томах, марш – це «частина сходів між двома майданчиками» [5]. За синонім слову марш може бути вживаний термін хі́день [3; 8; 1, с. 71; 7, с. 48].

Російські джерела, зокрема словники Ушакова, Ожеґова, Кузнєцова, фіксують термінологічне словосполучення лестничный пролет у значенні простору між маршами сходів. У менш релевантних джерелах на зразок інтернет-форумів, сайтів компаній тощо лестничный пролет дійсно часто вживають на позначення самої частини сходів (ототожнюючи це поняття з поняттям «марш»).

На нашу думку, зважаючи на семантику російського словосполучення, його слід тлумачити саме як простір, а тому переклади марш, хідень тут некоректні, принаймні якщо говорити про точний термінологічний переклад.

Натомість прямим відповідником російського пролет у значенні відповідного простору є українське прогін [1, с. 131].

Правильність розрізнення термінів марш (хідень) і прогін підтверджують матеріали українських спеціалізованих видань у галузі будівництва й архітектури, зокрема Термінологічного словника-довідника з будівництва та архітектури за заг. ред. Р. А. Шмига [6], Словника будівельної термінології С. Булди [1], Довідника будівельника за ред. О. М. Лівінського [2].

Отже, зважаючи на це, термінологічно коректний переклад російського лестничный пролет на українську мову – сходовий прогін.

Використані джерела

  1. Булда С. Словник будівельної термінології (проєкт) : відтворення видання 1930 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 13. 273 с.
  2. Довідник будівельника / за ред. О. М. Лівінського. Київ, 2010. 507 с.
  3. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 23.04.2020).
  4. Російсько-український словник : у 4 т. Т. 3. П–Р / І. С. Гнатюк та ін. ; гол. ред. кол. П. Ю. Гриценко. Київ : Знання, 2013. 933 с.
  5. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 23.04.2020).
  6. Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг та ін. ; за заг. ред. Р. А. Шмига. Львів, 2010. 222 с.
  7. Шелудько І. М. Практичний словник виробничої термінології : відтворення видання 1931 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 4. 122 с.
  8. Шелудько І. М., Садовський Т. Ф. Словник технічної термінології (загальний) (проєкт). Київ : Державне видавництво України, 1928. 588 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 23.04.2020).