Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 07.04.2020, 09:34

Розділ «Мовна консультація»

Медіа чи медія: як правильно писати слово?

Запитання

Читач Роман запитує: «У правописі – як у в новій редакції, так і в минулій, – є положення: «У кінці слова іншомовне -іa передаємо звичайно через -ія: арте́рія, мате́рія, інду́стрія, Іта́лія, Гарсі́я, Га́ллія» (§ 129). А як щодо слова медіа (англ. media)? Всі пишуть неправильно, – і воно має бути з кінцевою літерою -я?».

Відповідь

У наведеному правилі звертаємо увагу читача на слово звичайно. Воно фігурує в обох редакціях правопису (1990 р. й 2019 р.). Ця ремарка означає те, що в кінці слова іншомовне -ia передаємо здебільшого через -ія, але не завжди.

У редакції правопису 2019 р. серед прикладів уживання наведено деякі слова з першою основою медіа: медіалінгві́стика, медіастилі́стика [3, с. 33]. Отже, укладачі нової редакції правопису визнають за нормативне саме таке написання слова.

Таку графіку фіксують і сучасні словники: Н. Є. Лозової [2], С. І. Головащука [1].

Отже, відповідно до чинної норми й практики правильне написання слова – медіа.

Використані джерела

  1. Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Київ : Наукова думка, 2008. 287 с.
  2. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 24.03.2020).
  4. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.