Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 07.04.2020, 09:30

Розділ «Мовна консультація»

Якого роду слово брауні: чоловічого чи середнього?

Запитання

Читач Дмитро запитує: «До якого роду належить слово брауні: чоловічого чи середнього?».

Відповідь

Слово брауні належить до середнього роду.

Пояснення

У нашій статті «Який рід мають слова чіакіноа ми вже розглядали проблему визначення родової належності невідмінюваних іменників іншомовного походження. Тут нагадаємо положення, що його наводять О. Д. Пономарів та ін.: «Невідмінювані іменники, до яких належать слова іншомовного походження з основою на  (з попереднім голосним основи), -о, -у, -є, -і, -ю, як назви неживих предметів належать до середнього родуцікаве амплуа, широке панно, смачне рагу, густе пюре, велике фойє, чорне таксі, вдале інтерв’ю» [2, с. 149] (виділення напівжирним шрифтом, крім закінчень, – наше).

І. Р. Вихованець і К. Г. Городенська зазначають, що іменники – назви неістот можуть перерозподілятися за морфологічними родами, коли іншомовний іменник, що представляє вужче видове поняття, набуває морфологічного роду ширшого родового поняття, наприклад: сироко, памперо, торнадо – чоловічого роду (загальнородовий іменник – вітер – чоловічого роду); гінді, урду, фарсі – жіночого роду (загальнородовий іменник – мова – жіночого роду) [1, с. 92].

Іменник брауні має основу на та не змінюється за відмінками, а отже, належить до середнього роду. Підстав для можливого хитання в бік чоловічого роду немає: брауні – це вид тістечка [3; 4], тобто загальнородовий іменник – тістечко – теж середнього роду.

Використані джерела

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 398 с.
  2. Пономарів О. Д. та ін. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. 3-є вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.
  3. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/ (дата звернення: 24.03.2020).
  4. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 24.03.2020).