Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 10.03.2020, 00:14

Розділ «Мовна консультація»

Чому місцевість на Ямпільщині має назву Рогатки́?

Редакція висловлює подяку за пошук матеріалів для відповіді на запитання Ямпільській центральній районній бібліотеці Вінницької області та особисто краєзнавцеві-бібліографу Н. І. Значківській.

Запитання

Читачка Н. Тимошенко запитує: «У місті Ямполі Вінницької області одна з околиць міста має назву Рогатки́. Звідки походить така назва? У цьому місці розходиться дорога: можливо, назва пов’язана саме з цим. Однак чи можна знати напевне?».

Відповідь

Етимологія топонімів – складна галузь досліджень, у якій мовознавчого аналізу для чіткого з’ясування походження власних назв часто недостатньо. У випадку з Рогатками йдеться про мікротопонім як назву частини більшого географічного об’єкта, що ще більше ускладнює встановлення етимології.

На початковому етапі лінгвістичного аналізу ми могли висунути щонайменше дві гіпотези походження розглядуваної назви:

  1. Назва Рогатки́ може походити від рогуватого розходження дороги в цьому місці. Зі слів авторки запитання ми знаємо, що таке розгалуження дійсно існує. Крім того, Р. Е. Білінська у своїй праці «Мікротопоніми Ямпільщини» відносить назву Рогатки до найменувань, утворених за схожістю або подібністю [1, с. 346], фактично підтверджуючи припущення щодо пов’язаності власної назви з розділенням дороги у цьому місці. Однак дослідниця не наводить джерел на підтвердження цієї версії;
  2. Раніше рогаткою називали заставу на дорозі, біля в’їзду до міста [3]. Наприклад, саме із цим значенням слова пов’язують топонім Васильківські Рогатки на Київщині – назву слобідки, що існувала від початку XVIII ст. [2, с.15]. Зважаючи на те, що ямпільські Рогатки́ розташовані на околиці міста та на в’їзній дорозі до міста, раніше там могла розташовуватися міська застава. Однак, імовірно, в такому разі сам мікротопонім має бути давнім, а письмових даних про час його виникнення ми не знайшли.

Можна вибудувати й інші версії походження назви розглядуваної місцевості в Ямполі. Проте, не маючи фактологічного матеріалу та не будучи обізнаними з місцевою географією, історією найменувань, фольклором, флорою тощо, ми не могли точно стверджувати щодо правильності будь-якої з гіпотез.

Для розв’язання цього питання ми звернулися із запитом безпосередньо до Ямпільської центральної районної бібліотеки Вінницької області. Після аналізу фондів бібліотека повідомила нам, що письмові згадки про походження назви Рогатки чи аналіз згаданого топоніма в етимологічному та історичному контекстах відсутні. Водночас ямпільський краєзнавець-бібліограф Наталія Іванівна Значківська зі свого досвіду підтвердила походження аналізованого найменування за візуальною подібністю, оскільки на місці розташування Рогаток дійсно розходяться дороги, а також зазначила, що сама назва виникла вже у двадцятому сторіччі (імовірно, у 1930–1940-х роках). Н. І. Значківська особисто провела опитування місцевих мешканців, зокрема Т. Ю. Харламової. Зібраний краєзнавцем в усному спілкуванні матеріал також підтверджує пов’язаність назви Рогатки саме з розгалуженням доріг.

Таким чином, на базі зібраного за допомогою письмових та усних джерел матеріалу, ми можемо з високою ймовірністю припустити, що назва географічного об’єкта Рогатки́ пов’язана з розходженням дороги та утворена за візуальною подібністю.

Дивіться також

Раніше ми вже публікували відповідь на цікаве запитання з Ямпільщини про походження слова школьки́ («річкові мідії»). Радимо статтю до ознайомлення за наведеним посиланням.

Використані джерела

  1. Білінська Р. Е. Мікротопоніми Ямпільщини. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 16. С. 344–348.
  2. Пономаренко Л. А., Різник О. О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Київ : Павлім, 2003. 124 с.
  3. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 29.02.2020).