Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 10.03.2020, 00:47

Розділ «Мовна консультація»

Плечики, вішак чи тремпель: як називати приладдя для вішання одягу?

Запитання

Читачка Катерина запитує: «Як українською мовою правильно називати приладдя для вішання одягу у формі вигнутої палки: плечики, вішак чи тремпель? У побуті доводилося чути всі три варіанти».

Відповідь

Українські словники на позначення згаданого предмета фіксують лексеми плічка, вішак, вішалка [5].

Щодо слова плечики: відповідно до чинної норми правопису, правильне закінчення іменника плечико  в називному відмінку множини – : плечика [6, с. 97]. Здрібнілу форму плечико, похідну від плече, як і плічко, фіксують українські словники різних поколінь [4; 5]. Хоча слова плечика в значенні приладдя для вішання одягу словники не наводять, на нашу думку, такий розвиток здрібнілої форми паралельно зі словом плічка цілком логічний. Це припущення підтверджує й «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка [4], у якому слово плечика наведено в значенні вставок у сорочці, що покривають плечі. Отже, ми вважаємо, що вживання слова плечика в значенні приладдя для вішання одягу також не слід розглядати як помилкове.

Слово тремпель Етимологічний словник української мови фіксує як діалектне [1, с. 629]. Воно вживане в східних областях України, зокрема на Слобожанщині [2, с. 47; 8, с. 225].

Використані джерела

  1. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2006. Т. 5. 705 с.
  2. Рідкозубова Г. Найцікавіші діалекти української мови. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : зб. тез доп. міжнар. наук.-теор. конф., м. Харків, 7–8 квітня 2015 р. Харків, 2015. С. 46–47.
  3. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.03.2020).
  4. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.03.2020).
  5. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 02.03.2020).
  6. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 01.03.2020).
  7. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  8. Шестопалова В. Територіальні та місцеві різновиди розмовно-народної мови мешканців Бахмутського району. Україністика: нові імена в науці : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Бахмут, 22–23 березня 2018 р. Бахмут, 2018. С. 224–226.