Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 10.03.2020, 00:25

Розділ «Мовна консультація»

Міккі Маус чи Мікі Маус?

Запитання

Читачка Маргарита запитує: «Одного з найвідоміших персонажів Волта Діснея англійською мовою звати Mickey Mouse. Як правильно передавати це ім’я українською мовою: зі збереженням подвоєння (Міккі Маус) чи без (Мікі Маус)? На різноманітних сайтах в інтернеті вживають здебільшого варіант із подвоєнням».

Відповідь

Ім’я персонажа ми радимо писати без подвоєння: Мікі Маус.

Пояснення

Тривалий час в українській мові буквосполучення ck з англійських та інших власних назв часто передавали з подвоєнням кк, наприклад: Діккенс Dickens, ТеккерейThackeray тощо (таке написання фіксує ще словник Г. К. Голоскевича 1929 р. [1]). Водночас маємо ШерлокSherlock, СтокгольмStockholm і т. ін. При цьому попередня редакція правопису 1990 р. (чинна до 2024 р.) не регламентувала написання відповідних іншомовних назв.

У редакції Українського правопису 2019 року (вже чинна) сформульовано таке положення [2, с. 127]:

4. Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок.

Примітка. Подвоєння кк зберігаємо у власних назвах кельтського походження, де формант Mac, Mc поєднується з основою, що починається на [k], в тих випадках, коли за традицією їх пишемо як одне слово: Макка́ртні, Макке́нзі, Макке́нна, Маккінлі, а також у загальних назвах, що утворені від власних назв такого типу: маккартизм і т. ін.

Дійсно, в англійській мові, з якої й походить ім’я персонажа, Мікі (Mickey) читаємо без подвоєння: /ˈmɪki/ [4].

Зважаючи на це, як за правописною нормою, так і задля збереження оригінального звучання, українською мовою ім’я мультиплікаційного героя слушно передавати без подвоєння: Мікі Маус.

Використані джерела

  1. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків, 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 01.03.2020).
  2. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 01.03.2020).
  3. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  4. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 01.03.2020).