Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 10.03.2020, 00:21

Розділ «Мовна консультація»

Файлу чи файла: який родовий відмінок слова файл?

Запитання

Читач Павло Р. запитує: «Яке закінчення в родовому відмінку має слово файл: файлу чи файла?».

Відповідь

Ми радимо вживати різні флексії для різних значень слова: файл-уякщо йдеться про об’єкт комп’ютерних даних, файл-а – якщо йдеться про канцелярське приладдя.

Пояснення

Слово файл – відносно нове запозичення в українській мові, тому його досі фіксує незначна кількість словників. З доступних нам видань словники Н. Є. Лозової та В. Б. Фридрак [2], Н. Є. Лозової [1] наводять згадане слово із флексією в родовому відмінку: файл-а, – без виокремлення значень.

На нашу думку, такий підхід не відображає різних семантичних значень слова, що усталилися в українській мові та мають відмінні характеристики. Так, флексію дійсно можна вважати за виправдану для слова файл у значенні «канцелярське приладдя», оскільки в цьому разі йдеться про термін іншомовного походження, що позначає конкретний одиничний предмет.

Натомість слово файл у значенні «об’єкт комп’ютерних даних» позначає, по-перше, абстрактний об’єкт, а по-друге, – збірне поняття: файлце сукупність даних (текстових даних, програмного коду тощо), що їх опрацьовує комп’ютер [5] (у контексті збірності порівняйте з каталог, атлас, альбом, про що ми писали раніше). Тому в цьому разі можемо обґрунтовано порадити вживати флексію : файл-у.

Саме з таких причин у нашому правописному словнику ми наводимо поділ форм родового відмінка слова файл за значеннями: файлу (об’єкт комп’ютерних даних) / файла (канцелярське приладдя).

Використані джерела

  1. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.
  2. Лозова Н. Є., Фридрак В. Б. ДЗВОНА чи ДЗВОНУ? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2007. 168 с.
  3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 01.03.2020).
  4. Український правопис / Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. Київ : Наукова думка, 2015. 286 с.
  5. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 02.03.2020).