Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 10.03.2020, 00:50

Розділ «Мовна консультація»

2020 року чи у 2020 році?

Запитання

Читачка Марія запитує: «Як правильно писати українською мовою: дві тисячі двадцятого року чи у дві тисячі двадцятому році».

Відповідь

Правильні обидва варіанти: 2020 року й у 2020 році.

Пояснення

Деякі мовознавці, зокрема Б. Д. Антоненко-Давидович, уважають, що, визначаючи час за роком, необхідно вживати родовий відмінок іменника замість прийменника у (в) з місцевим відмінком: «коли визначається час за роком, треба користуватись родовим відмінком іменника, а не прийменником у (в) з іменником у місцевому відмінку: ближче буде до нашої мовної традиції цього року, а не в цьому році, 1970 року, а не в 1970 році. Так само слід казати торік, а не в минулому році, позаторік, а не в позаминулому році <…>» [1, с. 137].

Ми з такою думкою погодитися не можемо. Обидві конструкції широко представлені в українських словниках, наприклад, у «Словарі української мови» за ред. Б. Д. Грінченка [6]: «Великий князь Роман Ростиславович, звитяживши литвинів 1173 року, впрягав бранців до плуга. Ном. № 663.», «Оця рука у нас сього року під засівом. Черк. у.», «Брат у тогіднім році найшов. Гн. II. 176.»; у Російсько-українському академічному словнику в 4 томах за ред. А. Ю. Кримського, С. О. Єфремова [5]: «В 1917 году́ – 1917-го ро́ку, в 1917-му ро́ці», «В прошлом году мину́лого ро́ку, в мину́лому ро́ці <…>»; у Російсько-українському фразеологічному словнику В. П. Підмогильного та Є. П. Плужника [4]: «В прошлом году – того року; минулого року» «В (1907) году – (1907) року, в (1907) році» тощо (виділення відповідних конструкцій напівжирним шрифтом усюди – наше).

Так само погоджується щодо правильності обох конструкцій професор О. Д. Пономарів у своїй відповіді на запитання читачки: «Ірина Василенко цікавиться, як правильно: у 1983-му році чи 1983-го року? <…> Щодо 1983-го, то обидва варіянти правильні, їх потрібно чергувати» [2] (форматування тексту – наше).

Отже, в українській мові можна вживати обидві конструкції: 2020 року й у 2020 році.

Використані джерела

  1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. 182 с.
  2. Блог професора Пономарева: Паралімпіада чи ПараОлімпіада? URL: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2014/03/140313_ponomariv_blog12_ko (дата звернення: 17.08.2019).
  3. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2006. Т. 5. 705 с.
  4. Підмогильний В. П., Плужник Є. П. Фразеологія ділової мови. Київ : Час, 1926. 293 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 17.08.2019).
  5. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.03.2020).
  6. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.03.2020).