Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:35

Розділ «Мовна консультація»

Як українською правильно сказати кульок?

Запитання

Читачка Таїсія запитує: «Чим в українській мові замінити слово кульо́к? Чи рівнозначні відповідники пакет, торба?».

Відповідь

Слово кульо́к запозичене з російської мови [1, с. 137]. Ми радимо його уникати. Натомість радимо вживати відповідники, які абсолютно слушно наводить читачка: пакет, торба і похідні пакетик, торбинка, а також мішок, мішечок.

Імовірно, сумніви щодо доцільності вживання слова пакет часто спричинені тим, що Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) визначає пакет тільки як паперовий мішок [3]. Однак згаданий словник видано протягом 1970–1980 років, тому значна кількість визначень у ньому морально застарілі. Намагання дотримуватися цього неактуального визначення та поділяти термінологічно значення слів кульо́к і пакет видається цілковито штучним.

З мовної практики можна беззаперечно стверджувати, що слово пакет (пакетик) сьогодні вживане на позначення відповідних предметів абсолютно різного розміру, виготовлених з абсолютно різних матеріалів: пластиковий пакет, целофановий пакет, паперовий пакет тощо, і такий його семантичний розвиток цілком природний. Так само в такому значенні вживані слова торба, торбинка, мішок, мішечок тощо.

Отже, на заміну слову кульо́к ми радимо вживати будь-яку з наведених лексем.

Використані джерела

  1. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 1989. Т. 3 : Кора–М. 552 с.
  2. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 4 : Н–П. 656 с.
  3. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 01.02.2020).