Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:44

Розділ «Мовна консультація»

Кб, кБ чи КБ: як скорочувати слова кілобайт, мегабайт тощо?

Запитання

Читач Валентин Андрієнко запитує: «Як правильно скорочувати слова кілобайт – назву одиниці вимірювання обсягу інформації в комп’ютерній науці: Кб, кБ, кб чи КБ? Які правильні скорочення інших похідних від байт: мегабайт, гігабайт, терабайт тощо?».

Відповідь

На нашу думку, розглядувані одиниці коректно скорочувати так:

Назва одиниці Скорочення
байт Б
кілобайт кБ
мегабайт МБ
гігабайт ГБ
терабайт ТБ
петабайт ПБ

Пояснення

Відповідно до вже чинної редакції Українського правопису 2019 р. [3, с. 68] (виділення напівжирним шрифтом – наше),

Скорочені назви одиниць вимірювання пишемо без крапок:

Б — байт

Вт — ват

г — грам

га — гектар

кг — кілограм

км — кілометр

дм — дециметр

кБ — кілобайт

кВт — кіловат

кг — кілограм

л — літр

м — метр

мм — міліметр

см — сантиметр

т — тонна

ц — центнер

Написання з великої літери скорочення Б від слова байт закріплює ДСТУ ІЕС 80000-13:2016 «Величини та одиниці», частина 13 «Інформатика та інформаційні технології» [1, с. 5], що є офіційним перекладом відповідного міжнародного стандарту ISO.

У творенні похідних назв одиниць на зразок кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт тощо традиційно використовують десяткові префікси Міжнародної системи одиниць (СІ) [4, с. 143]. Офіційний переклад відповідних префіксів та їхніх скорочень у назвах одиниць фіксує Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 914 від 04.08.2015 [2]:

Множник Префікс Позначення Множник Префікс Позначення
міжн. укр. міжн. укр. міжн. укр. міжн. укр.
101 deca дека da да 10-1 deci деци d д
102 hecto гекто h г 10-2 centi санти c с
103 kilo кіло k к 10-3 milli мілі m м
106 mega мега M М 10-6 micro мікро µ мк
109 giga гіга G Г 10-9 nano нано n н
1012 tera тера T Т 10-12 pico піко p п
1015 peta пета P П 10-15 femto фемто f ф
1018 exa екса E Е 10-18 atto ато a а
1021 zetta зета Z З 10-21 zepto зепто z зп
1024 yotta йота Y Й 10-24 yocto йокто y й

Зазначимо, що байт та його похідні не належать до одиниць СІ, а лише творені з використанням відповідних префіксів. Імовірно, це призвело до того, що усталення скорочень на базі СІ відбулося не в усіх мовах. Так, наприклад, словники англійської мови для слова kilobyte фіксують скорочення KB, Kb, kb [5; 9; 6; 10; 11], італійські – K, KB, k, kB [12; 7; 8] тощо.

Ми можемо обґрунтовано припустити, що в редакції Українського правопису 2019 року укладачі, наводячи скорочення кБ для слова кілобайт, виходили саме з міркувань використання закріплених скорочень системи СІ (к з малої літери від кіло-). Зважаючи на це, ми вважаємо, що сьогодні коректно вживати такі скорочення відповідних одиниць:

Назва одиниці Скорочення
байт Б
кілобайт кБ
мегабайт МБ
гігабайт ГБ
терабайт ТБ
петабайт ПБ

Так само будь-які інші скорочення назв одиниць, похідних від байт, можна утворити, скориставшись наведеною вище табличкою відповідників десяткових префіксів та їхніх позначень в українській мові.

Використані джерела

 1. ДСТУ ІЕС 80000-13:2016 (ІЕС 80000-13:2008, IDT). Величини та одиниці. [Чинний від 2018-01-11]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 26 с. (Частина 13. Інформатика та інформаційні технології).
 2. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 р. № 914. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15/print (дата звернення: 02.02.2020).
 3. Український правопис (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (дата звернення: 02.02.2020).
 4. Bureau International des Poids et Mesures. The International System of Units (SI). 9th ed. 2019. URL: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9-EN.pdf (дата звернення: 02.02.2020).
 5. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ (дата звернення: 02.02.2020).
 6. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ (дата звернення: 02.02.2020).
 7. Gabrielli A. Grande Dizionario Hoepli Italiano. 3a ed. Milano : Hoepli, 2015. 2742 p. URL: https://dizionari.repubblica.it/italiano.html (дата звернення: 02.02.2020).
 8. Lo Zingarelli 2020. Dizionari Zanichelli. URL: http://dizionari.zanichelli.it (дата звернення: 02.02.2020).
 9. Longman Dictionary of Contemporary English. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/ (дата звернення: 02.02.2020).
 10. Macmillan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/ (дата звернення: 02.02.2020).
 11. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 02.02.2020).
 12. Treccani. Vocabolario. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/ (дата звернення: 02.02.2020).