Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:40

Розділ «Мовна консультація»

Чи правильно вживати термін галузка тільки щодо трав’янистої рослини, а гілка – тільки щодо деревної?

Запитання

Читачка Ольга Анатоліївна Гончаренко запитує: «Чи правильно розмежовувати терміни, вживаючи слово галузка щодо трав’янистої рослини, а гілка – щодо деревної? Мені не вдалося відшукати в бібліотеках Харкова словників або підручників з біології, виданих до 1934 р., тож хотілося б довідатися, чи існувало таке чітке розмежування в питомій термінології».

Відповідь

Відповідного чіткого розмежування не існує. У загальному випадку терміни гілка та галузка можуть бути вживані щодо різних типів рослин: деревних, чагарникових і трав’янистих.

Пояснення

Сучасні словники визначають лексеми гілка, галузка (галуза) як тотожні за значенням. Оскільки читачку цікавить аспект застосування розглядуваних термінів у спеціалізованих виданнях до початку доби мовних репресій, наведімо матеріал з відповідних словників:

– Полонський Х. Словник природничої термінології (проєкт) (1928) [3, с. 13]:

Ветвь – Гі́лка, га́лузь,-зи, галу́зка;

<…>

Ветка – Гі́лка, (соб.) – гі́лля н., галу́ззя н., (ум.) – гі́лочка, галу́зочка;

– Паночіні С. С. Словник біологічної термінології (1931) [2, с. 10]:

Ветвь, ramus – гі́лка.

<…>

Ветка, ramus – гі́лка, (соб.) – гілля́.

Веточка, ramulus – гі́лочка, галу́зочка.

– Вовчанецький В., Лепченко Я. Словник ботанічної термінології (проєкт) (1932) [1, с. 99–101]:

Галуззяд. Гілля.

<…>

Галузистийд. Гіллястий.

<…>

Галузкад. Гілка, Гілочка.

<…>

Галузко́вий, гілко́вий – <…>.

Галузочкад. Гілочка.

Галузчастийд. Гіллястий.

Галузьд. Гілка.

<…>

Гі́лка (нар, янр), га́лузь (-зі) (вхбн, тмч), галузка (пкі) <…> – ветвь – л. Ramus <…>.

Отже, фахова лексикографічна література, видана до 1933 р., не поділяє термінів гілка та галузка для окремих типів рослин.

Слід підкреслити, що в багатьох випадках для гілка, галузка розглядувані видання наводять єдиний латинський відповідник: ramulus (ramus). Такий латинський еквівалент також уживається на позначення відростків різних типів рослин: деревних, чагарникових, трав’янистих [7].

Додатково зазначимо, що відповідного семантичного поділу не фіксують і «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (1907–1909) та Російсько-український академічний словник у 4 томах за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (1924–1933), наприклад: «ялівце́ва гі́л(ь)ка (галу́зка), -ва гі́лочка (галу́зочка)» [4] (виділення напівжирним шрифтом – наше). У художній літературі також знаходимо такі приклади вживання: «<…> гілки квіток сплелися На вікні <…>» (Леся Українка), «<…> позатикав свіжий ласкавець та гілки крокосу за образи <…>» (І. Нечуй-Левицький) (виділення напівжирним шрифтом усюди – наше).

Отже, не існує чіткого розмежування термінів гілка та галузка на позначення відростків різних типів рослин: у загальному випадку обидва слова можуть позначати відповідні елементи деревних, чагарникових і трав’янистих рослин.

Використані джерела

  1. Вовчанецький В., Лепченко Я. Словник ботанічної термінології (проєкт). Харків – Київ : Українська радянська енциклопедія, 1932. 327 с.
  2. Паночіні С. С. Словник біологічної термінології. Харків : Державне видавництво «Радянська школа», 1931. 89 с.
  3. Полонський Х. Словник природничої термінології (проєкт). Київ : Державне видавництво України, 1928. 262 с.
  4. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 01.02.2020).
  5. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 01.02.2020).
  6. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 01.02.2020).
  7. Lewis C. T., Short C. (1879) A Latin Dictionary. Oxford : Clarendon Press, 1879. URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=ramulus (дата звернення: 01.02.2020).