Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 11.02.2020, 17:46

Розділ «Мовна консультація»

Ди́скурс чи диску́рс: як наголошувати слово?

Запитання

Читач Леонід П. запитує: «В університеті часто виникають суперечки між філологами щодо правильного наголосу в слові дискурс. Який варіант наголошування правильний: ди́скурс чи диску́рс?».

Відповідь

Правильні обидва варіанти наголошування: ди́скурс і диску́рс.

Пояснення

Сьогодні в українських словниках трапляється різна інформація щодо наголошування слова дискурс: здебільшого його наводять з подвійним наголосом (ди́ску́рс) [2; 1; 5] або з наголосом на першому складі (ди́скурс) [4; 3]. При цьому зазначимо, що форму з подвійним наголосом фіксує ще авторитетний словник Г. К. Голоскевича (1929 р.), а також спеціалізований словник лінгвістичних термінів за ред. С. Я. Єрмоленко.

У своєму курсі «Когнітивна дискурсологія: здобутки і перспективи», який нам довелося відвідувати безпосередньо, професор С. І. Потапенко також обстоює правильність подвійного наголошування слова. При цьому С. І. Потапенко зазначає, що віддання переваги конкретному варіантові наголошення часто суб’єктивне та залежить від спрямування діяльності конкретного дослідника-філолога: так, фахівці з германської філології частіше послуговуються варіантом ди́скурс відповідно до англійської вимови /ˈdɪskɔːs/, а фахівці з романської філології – варіантом диску́рс відповідно до французької вимови /diskuʀ/ із наголосом на останньому складі.

Усе це дозволяє дійти висновку, що правильні обидва варіанти наголошування: ди́скурс і диску́рс.

Використані джерела

  1. Голоскевич Г. К. Правописний словник. Харків, 1929. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.02.2020).
  2. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. Київ : Либідь, 2001. 222 с.
  3. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.
  4. Лозова Н. Є., Фридрак В. Б. ДЗВОНА чи ДЗВОНУ? або -а (-я) чи -у (-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ : Наукова думка, 2007. 168 с.
  5. Словник української мови у 20 т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 02.02.2020).