Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 01:18

Розділ «Мовна консультація»

Як українською сказати ствол [ружья]?

Запитання

Читачка Тетяна запитує: «Як сказати українською мовою ствол [ружья] з російської? Чи можна в такому значенні вживати термін стовбур?».

Відповідь

Українською мовою російське ствол у значенні конструктивного елемента вогнепальної зброї, зокрема рушниці, слід перекладати як ці́вка.

Пояснення

Значення лексеми цівка як елемента рушниці фіксують «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (1907–1909), «Московсько-український словник для військових» В. П. Євтимовича (1918), Російсько-український словник технічної термінології І. М. Шелудька та Т. Ф. Садовського (1928), Російсько-український словник військової термінології С. Якубського та О. Якубського (1928) тощо, тобто джерела, видані до періоду мовних репресій.

Також на користь слова цівка свідчить те, що його вживано в живій мові українських вояків згаданої доби (1920‑і рр.), зокрема в «Споминах з часів української революції» Всеволода Петрова, «Літописі Червоної калини» тощо.

Слово ствол в українських словниках з’явилося лише після цього періоду. Його фіксують, з-поміж інших джерел, Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) (1970–1980) та Російсько-український словник у 4 томах за ред. П. Ю. Гриценка (2011–2014). На нашу думку, вживання цієї лексеми слід уникати.

Слова ж стовбур у такому значенні словники не реєструють загалом; воно може бути гіперкорекційною помилкою внаслідок намагання замінити непритаманний термін ствол українським відповідником. Його використовувати в згаданому значенні не можна.

Отже, на позначення елемента вогнепальної зброї радимо вживати український термін ці́вка.

Використані джерела

  1. Євтимович В. П. Московсько-український словник для військових : відтворення видання 1918 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, 2010. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 12. 72 с.

  2. Російсько-український словник : у 4 т. Т. 4. С–Я / І. С. Гнатюк та ін. ; гол. ред. кол. П. Ю. Гриценко. Київ : Знання, 2014. 934 с.

  3. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.01.2020).

  4. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 02.01.2020).

  5. Шелудько І. М., Садовський Т. Ф. Словник технічної термінології (загальний) (проєкт). Київ : Державне видавництво України, 1928. 588 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.01.2020).

  6. Якубський С., Якубський О. Російсько-український словник військової термінології. Київ : Державне видавництво України, 1928. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 02.01.2020).