Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 07:03

Розділ «Мовна консультація»

Чи можна сказати розладнана гітара замість розстроєна?

Запитання

Читач із Філіппін Хімо запитує: «В інстаграмі ви наводите переклад out of tune – розстроєний (про гітару). Чи правильно називати гітару також розладнаною? Чи мають слова розстроєна та розладнана однакове значення в цьому контексті?».

Відповідь

Музичний інструмент, зокрема гітару, що має порушений лад у звучанні, можна рівноцінно називати і розстроєним, і розладнаним.

Пояснення

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) (1970–1980) надає ідентичні визначення для дієслів розстроювати та розладнувати: порушувати лад у звучанні певного музичного інструмента [3].

Так само знаходимо синонімічний ряд у Словнику музичної термінології Музичної секції Інституту української наукової мови (1930): розла́джуватися, розла́дитися, розстро́юватися, розстро́їтися [2].

Для антонімічного значення в Російсько-українському академічному словнику в 4 томах (РУАС) за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова наведено: настро́єний, нала́джений, нала́годжений, наладно́ваний, ви́лагоджений, напра́влений, понастро́юваний [1].

У РУАС бачимо й приклади з літератури: «Як ду́дку настро́їш, так вона́ гра́є (Чуб. I). Настро́їв лі́ру (Рудан.). Ой ти, Дави́де, свої́ гу́сла стрій! (Колядка). Ти теж (зозу́ле) стро́їла стру́ни моє́ї душі́ (Коцюб.). Нала́годжує свою́ скри́пку (Васильч.). Ви́лагодить скри́пку (Федьк.). Взяла́ гіта́ру, напра́вила її́, натя́гуючи стру́ни (Н.-Лев.) <…> Стру́ни тугі́, нала́джені (Коцюб.)» [1] (виділення напівжирним шрифтом – наше). У СУМ-11 також бачимо приклад: «Сотник налагожує [налагоджує] скрипку (Тарас Шевченко, II, 1963, 191)» [3] (виділення напівжирним шрифтом – наше).

Таким чином, можемо дійти висновку, що словосполучення розстроєна гітара та розладнана гітара – тотожні за значенням. Їх можна вживати рівноцінно.

Використані джерела

  1. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 04.01.2020).

  2. Словник музичної термінології (проєкт) / А. Бабій та ін. Відтворення видання 1930 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 7. 111 с.

  3. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 02.01.2020).