Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 01:28

Розділ «Мовна консультація»

Чи слушно вживати слово чохол? Чим його замінити?

Запитання

Читач Ярослав запитує: «Чи можна слово чохол уживати в українській мові, чи воно російське? Яким варіантом його замінити?».

Відповідь

Слово чохо́л походить із праслов’янської мови, однак чітко простежити його семантичний розвиток складно. Чи вживати слово сьогодні – залежить від бачення мовця. Замість чохол можна використовувати слова накриття́, покрі́вець (на меблі), футля́р (для окулярів, телефона і т. ін.) тощо.

Пояснення

Слово чохол у значенні «покриття з матерії на предмет», яке фіксують більшість сучасних словників, походить від праслов’янського čexъlъ/čexъlо/čexъla, що, своєю чергою, найімовірніше, походить від основи дієслова česati/čexati «рвати; дерти» [2, с. 347].

Етимологічний словник української мови за ред. О. С. Мельничука зазначає, що в значенні «покривало» слово чехълъ, чехолъ, чехлъ, чахолъ було вживане в давньоруській мові [2, с. 347], проте дістати підтвердження вживання слова в згаданому значенні на території сучасної України з писемних пам’яток не вдалося.

Слово чехо́л в українській мові у значенні «покриття з матерії на предмет» подають «Малорусько-німецький словар» Є. І. Желехівського та С. Недільського (1886 рік) та, з посиланням на нього, «Словарь росийсько-український» М. Уманця та А. Спілки (1893–1898), а також «Московсько-український словник для військових» В. П. Євтимовича (1918). Одного разу слово чехо́л також трапляється в Російсько-українському академічному словнику в 4 томах за ред. А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова (1924–1933).

Однак загалом для українського словникарства до 1930-х років притаманне уникання цього слова. Так, як відповідник російському чехол наводять українське покрі́вець Російсько-український словник технічної термінології І. М. Шелудька та Т. Ф. Садовського (1928), Російсько-український словник військової термінології С. Якубського та О. Якубського (1928), словник термінології мірництва Ю. Трихвилева та І. Зубкова (1930), Практичний словник виробничої термінології І. М. Шелудька (1931), Словник гірничої термінології П. І. Василенка та І. М. Шелудька (1931) тощо.

Крім того, слід зазначити, що реєстрової одиниці чехо́л (чохо́л) не містить «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка (1907–1909). Водночас можна точно стверджувати, що від згаданого праслов’янського кореня в українській мові розвинулося слово чо́хла («манжета») [2, с. 347].

Отже, слово чохо́л не походить з російської мови, однак чітко простежити його семантичний розвиток складно. Якщо мовець бажає уникати цього слова, його можна замінити на накриття́, покрі́вець (накриття для меблів), футля́р (для зберігання окулярів, телефона і т. ін.) тощо.

Використані джерела

 1. Василенко П. І., Шелудько І. М. Словник гірничої термінології (проєкт) : відтворення видання 1931 р. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 6. 160 с.

 2. Етимологічний словник української мови : у семи томах / гол. ред. О. С. Мельничук. Київ : Наукова думка, 2006. Т. 6 : У–Я. 568 с.

 3. Євтимович В. П. Московсько-український словник для військових : відтворення видання 1918 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ; Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, 2010. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 12. 72 с.

 4. Желехівський Є. І., Недільський С. Малорусько-німецький словар : у 2 т. Львів, 1886. Т. 2 : П–Я. 1117 с.

 5. Російсько-український академічний словник (у 4 т.) / ред. А. Ю. Кримський, С. О. Єфремов. 1924–1933. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 03.01.2020).

 6. Словарь української мови / ред. Б. Д. Грінченко. 1907–1909. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 03.01.2020).

 7. Трихвилів Ю., Зубков І. Словник технічної термінології. Мірництво (проєкт) : відтворення видання 1930 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 9. 167 с.

 8. Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український : у 4 т. Львів, 1893–1898. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 03.01.2020).

 9. Шелудько І. М. Практичний словник виробничої термінології : відтворення видання 1931 року. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. Серія «Із словникової спадщини». Вип. 4. 122 с.

 10. Шелудько І. М., Садовський Т. Ф. Словник технічної термінології (загальний) (проєкт). Київ : Державне видавництво України, 1928. 588 с. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 03.01.2020).

 11. Якубський С., Якубський О. Російсько-український словник військової термінології. Київ : Державне видавництво України, 1928. URL: https://r2u.org.ua/ (дата звернення: 03.01.2020).