Відповідає на запитання: Редакція «Kyiv Dictionary»

Дата опублікування: 14.01.2020, 07:40

Розділ «Мовна консультація»

Який рід мають слова чіа, кіноа?

Запитання

Читачка Маргарита запитує: «Якого роду в українській мові слова чіа та кіноа – назви популярних нині харчових продуктів?».

Відповідь

Іменники чі́а, кіно́а належать до середнього роду.

Пояснення

Передусім зазначимо, що у відповіді на поставлене запитання ми розглядаємо лише морфологічний аспект слова та не визначаємо нормативності самих номенів з погляду ботанічної номенклатури (наприклад, в українському законодавстві для рослини Salvia hispanica («чіа») визначено як відповідник тільки шавлія іспанська).

На практиці і слово чі́а, і слово кіно́а уживають як назви рослин, а також – еліптично – як назви насіння відповідних рослин: [насіння] чіа, [насіння] кіноа.

Як зазначають О. Д. Пономарів та ін., «Невідмінювані іменники, до яких належать слова іншомовного походження з основою на (з попереднім голосним основи), -о, -у, -є, -і, -ю, як назви неживих предметів належать до середнього роду: цікаве амплуа, широке панно, смачне рагу, густе пюре, велике фойє, чорне таксі, вдале інтерв’ю» [3, с. 149] (виділення напівжирним шрифтом, крім закінчень, – наше). При цьому І. Р. Вихованець та К. Г. Городенська зазначають, що іменники – назви неістот можуть перерозподілятися за морфологічними родами: «Іншомовне слово входить до певної лексичної групи однорідних назв, відбиваючи перенесення граматичного роду загальнішої (родової) назви на конкретнішу (видову). За типовий приклад впливу семантико-парадигматичних зв’язків загальнородового іменника на морфологічну родову диференціацію видових іншомовних назв можуть слугувати іменники сироко, памперо, торнадо (ч. р.); гінді, урду, фарсі (жін. р.). У названих лексико-семантичних групах визначниками морфологічного роду видових назв є лексеми-родові назви («метаіменники») «вітер» (чол. р.) і «мова» (жін. р.)» [1, с. 92].

Таким чином, морфологічно сподіваний рід іменників чі́а, кіно́а як назв рослин – середній. Для потенційного хитання в бік жіночого роду під впливом загальнородового іменника «рослина» достатніх підстав немає, оскільки група таких іменників нечисленна, а ступінь їхньої задаптованості до лексичної системи української мови відносно низький. Так, поширений невідмінюваний іменник – назва рослини ало́е має середній рід [4; 2, с. 7]. Так само відсутні підстави для будь-яких хитань роду згаданих іменників у значенні «насіння відповідних рослин».

Отже, іменники чі́а, кіно́а належать до середнього роду.

Використані джерела

  1. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови / за ред. І. Р. Вихованця. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 398 с.

  2. Лозова Н. Є. Іменник. Граматичний довідник. Київ : Наукова думка, 2016. 285 с.

  3. Пономарів О. Д. та ін. Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. 3-є вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.

  4. Словник української мови в 11 т. / гол. ред. кол. І. К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. URL: http://www.inmo.org.ua/sum.html (дата звернення: 05.01.2020).