Автор: Приймак Д. М. Редактори: Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. Дата опублікування: 01.11.2019, 10:30.

Дієвідміни в італійській мові

Поділ дієслів на дієвідміни

Дієслова в італійській мові поділено на три групи (дієвідміни) за тематичною голосною (-a-, -e- або -i-) в інфінітивному закінченні:

Дієвідміна Закінчення в інфінітиві Приклади дієслів
I дієвідміна (prima coniugazione) -are amare, lavare, mandare, parlare, sbagliare, trovare тощо
II дієвідміна (seconda coniugazione) -ere aggiungere, correre, credere, dovere, proteggere, riconoscere, temere, vedere тощо
III дієвідміна (terza coniugazione) -ire aprire, capire, finire, impazzire, udire, venire тощо

Такі три дієвідміни відповідають традиційному поділові на дієвідміни в морфології латинської мови:

Італійська мова Латинська мова
I дієвідміна (amare) ← I дієвідміна (amāre)
II дієвідміна (temere, leggere) ← II дієвідміна (timēre)
← III дієвідміна (legĕre)
III дієвідміна (udire) ← IV дієвідміна (audīre)

Дієслова, що, внаслідок синкопи, мають закінчення інфінітива -rre, належать до II дієвідміни, оскільки походять від повної форми латинських дієслів з інфінітивним закінченням -ere: condurre ← conducĕre, porre ← ponĕre, trarre ← trahĕre тощо. Так само до другої дієвідміни належать дієслова fare та dire, що походять від відповідних латинських дієслів: fare ← facĕre, dire ← dicĕre.

Допоміжні дієслова avere, essere не належать до жодної з дієвідмін.

Використані джерела

  1. Cimaglio R. Coniugazione verbale. Enciclopedia dell’italiano. 2010. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/coniugazione-verbale_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (дата звернення: 01.11.2019).
  2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna : Zanichelli Editore, 1995. 789 p.
  3. Grande grammatica italiana di consultazione / ed. L. Renzo, G. Salvi, A. Cardinaletti : in 3 vol. Bologna : Il Mulino, 2001. Vol. 2: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. 957 p.
  4. Patota G. Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. 5a ristampa. Novara : Garzanti Linguistica, 2017. 351 p.
  5. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana. Bologna : Il Mulino, 2017. 365 p.
  6. Serianni L. Grammatica italiana / con la collaborazione di A. Castelvecchi. 20a ristampa. Torino : UTET Università, 2016. 754 p.