Trapassato prossimo indicativo (передминулий час дійсного способу)
Утворення trapassato prossimo

Trapassato prossimo в італійській мові утворюється додаванням до допоміжного дієслова avere або essere в imperfetto indicativo у відповідній особі participio passato відмінюваного дієслова.

Таким чином утворюватиметься trapassato prossimo для трьох груп дієслів:

parlare (1-а гр.) temere (2-а гр.) partire (3-я гр.)
io avevo parlato avevo temuto ero partito/a
tu avevi parlato avevi temuto eri partito/a
lui/lei aveva parlato aveva temuto era partito/a
noi avevamo parlato avevamo temuto eravamo partiti/e
voi avevate parlato avevate temuto eravate partiti/e
loro avevano parlato avevano temuto erano partiti/e

Дієслова essere та avere відмінюються у trapassato prossimo таким чином:

essere avere
io ero stato/a avevo avuto
tu eri stato/a avevi avuto
lui/lei era stato/a aveva avuto
noi eravamo stati/e avevamo avuto
voi eravate stati/e avevate avuto
loro erano stati/e avevano avuto
Зворотні дієслова (verbi riflessivi) та займенникові (прономінальні) дієслова (verbi proniminali) в інфінітиві мають закінчення відповідної групи + займенникові закінчення -si (alzarsi, accorgersi), -sene (andarsene), -sela (prendersela) тощо. Такі дієслова у trapassato prossimo відмінюються шляхом відділення відповідних займенникових закінчень та подальшого відмінювання базового дієслова згідно з наведеними вище правилами. При цьому допоміжним дієсловом завжди є essere.
alzarsi: io mi ero alzato/a, tu ti eri alzato/a, lui/lei si era alzato/a, noi ci eravamo alzati/e, voi vi eravate alzati/e, loro si erano alzati/e
andarsene: io me ne ero andato/a, tu te ne eri andato/a, lui/lei se ne era andato/a, noi ce ne eravamo andati/e, voi ve ne eravate andati/e, loro se ne erano andati/e
Вживання trapassato prossimo в італійській мові
  1. Trapassato prossimo (інша назва – piuccheperfetto) позначає минулу дію, що передувала іншій минулій дії (uso temporale), переданій іншим минулим часом. Дуже часто в цій функції підрядне речення з trapassato remoto вводиться у складнопідрядне речення за допомогою прийменників або прийменникових зворотів quando, dopo che, non appena, appena [che]. Українською trapassato prossimo у цій функції може перекладатися минулим або давноминулим часом.

   Era appena entrata, quando qualcuno le ha telefonato. – Щойно вона зайшла, хтось до неї зателефонував. (passato prossimo + trapassato prossimo)
   Superasti gli esami perché avevi lavorato assiduamente durante il semestre. – Ти склав іспити, оскільки старанно працював протягом семестру. (passato remoto + trapassato prossimo)
   Gianni non voleva leggere il messaggio che Beatrice gli aveva inviato. – Джанні не хотів читати повідомлення, яке йому була надіслала Беатріче. (imperfetto + trapassato prossimo)
   Poi viene il momento dell’attacco. Garibaldi aveva ponderato e previsto tutto. – Тоді розпочався наступ. Ґарібальді все зважив та завбачив. (presente (storico) + trapassato prossimo)
   Trapassato prossimo може вживатися не лише у підрядних реченнях у складі складнопідрядних, але й у незалежних. У такому разі посилання на іншу дію в минулому може матися на думці, але не висловлюватися безпосередньо.
   Non ero mai stato a Piacenza prima d’ora. – Я ніколи досі не бував у П’яченці.
   Bello questo spettacolo! Non l’avevo mai visto. – Який гарний [був] спектакль! Я його ніколи не бачив.
   Необхідно пам’ятати про узгодження часів у разі перетворення прямої мови на непряму. Якщо обидві дії (факт мовлення і факт, про який мовиться) відбулися в минулому, passato prossimo у прямій мові перетвориться на trapassato prossimo (або trapassato remoto) у непрямій.
   Pietro mormorò: “Mi sono dimenticato di chiudere la porta”. – Pietro mormorò che si era dimenticato di chiudere la porta.
   П’єтро пробурмотів: «Я забув зачинити двері». – П’єтро пробурмотів, що забув зачинити двері.
   На відміну від passato prossimo, trapassato prossimo не має прямого зв’язку з моментом мовлення, хоча обидва часи позначають минулу дію. Порівняйте:
   Sono appena arrivato in tempo. – Я ледве приїхав вчасно. (є зв’язок із теперішнім часом)
   Ero appena arrivato in tempo. – Я ледве був приїхав вчасно. (подія повністю закінчилася в минулому і не має зв’язку з теперішнім)
   На відміну від trapassato remoto, trapassato prossimo може позначати більший часовий проміжок між двома минулими діями. Порівняйте:
   Si presentò quando avemmo terminato la discussione. – Він з’явився, коли ми закінчили обговорення. (подія закінчилася лише нещодавно)
   Si presentò quando avevamo già terminato la discussione. – Він з’явився, коли ми вже були закінчили обговорення. (вже минуло чимало часу від закінчення події)
  2. Trapassato prossimo може вживатися незалежно від зв’язку з моментом мовлення, передаючи таким чином ідею того, що наслідки минулої дії залишаються чинними і зараз (uso onnintemporale).

   È solo ai risultati che ci si può vedere se il progetto aveva avuto successo. – Лише з результатів можна зрозуміти, чи проект удався.
  3. Trapassato prossimo може вживатися у протазисі та/або аподозисі гіпотетичного періоду третього типу (periodo ipotetico dell’irrealtà), позначаючи дію, що не відбулася (trapassato prossimo ipotetico), і замінюючи congiuntivo trapassato та/або condizionale passato відповідно. У такій функції trapassato prossimo набув поширення у розмовному спілкуванні внаслідок процесів спрощення мови.

   Se gliene avevamo parlato, non si trovava in questa situazione adesso. – Якби ми з ним поговорили про це, він би зараз не був у такому становищі.
   Se non mi ero rotto la gamba, avevo partecipato alla maratona di ieri. – Якби я не зламав ногу, взяв би участь у вчорашньому марафоні.
  4. Trapassato prossimo може також позначати одночасність у зв’язку з іншими минулими часами, такими як imperfetto. Для цього момент дії має «поглинути» момент, про який мовиться (uso inclusivo).

   Mentre ti scrivevo, avevo capito le tue parole. – Поки я тобі писав, я зрозумів значення твоїх слів.
  5. Trapassato prossimo широко вживається у розмовній мові для поштивого прохання або побажання (trapassato prossimo attenuativo (di cortesia)) – порівняйте також з тим, як у цій функції вживається imperfetto indicativo.

   Ero venuto per chiederti scusa. – Я б хотів тебе перепросити. (Порівняйте: Sono venuto per chiederti scusa. – більш прямолінійний варіант.)
Використані джерела
 1. Bocchiola M., Gerolin L. Grammatica pratica dell'italiano dalla A alla Z. Мілан: Hoepli Editore, 1995. 244 с.
 2. Dardano M., Trifone P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Болонья: Zanichelli Editore, 1995. 789 с.
 3. Migliorini B. Grammatica italiana per la scuola media inferiore. Флоренція: F. Le Monnier, 1961. 351 с.
 4. Treccani. Trapassato prossimo, indicativo. La grammatica italiana. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/indicativo-trapassato-prossimo_%28La-grammatica-italiana%29/ (дата звернення: 25.06.2018).
 5. Wiberg E. Trapassato prossimo. Enciclopedia dell’italiano. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/trapassato-prossimo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (дата звернення: 25.06.2018).